ΝΤΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.-ΝΤΟΥΛΗ Μ.-ΝΤΟΥΛΗΣ Ι.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & REAL ESTATE,τηλ.κέντρο 210 8011482

6.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ  (από το δικό μας γραφείο )

ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ Προεδρικό Διάταγμα  (Π.Δ. ) ΕΧΕΙ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ( σήμερα  6 ΙΑΝ 2014 )

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
- ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ )
- ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

https://web.tee.gr/anakoinoseis-gia-tin-ilektroniki-tautotita-tou-ktiriou/

 ( Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ίδια με την ηλεκτρονική έκδοση των οικοδομικών αδειών, συντομα θα είναι σε λειτουργία (ΤΕΕ- ΥΠΕΚΑ)  και θα εφαρμόζεται άμεσα απο το γραφείο μας)

(ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ :
ΥΠΕΚΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.4173/2013
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΕΙΟ ΑΕ
ΔΕΗ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ )

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (πχ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ κάθε οκτώ χρόνια, ΓΡΑΦΕΙΑ κάθε δέκα χρόνια, κλπ)


-------------------------ΝΕΑ---------------------06 ΣΕΠ  2014--------ΝΕΑ--------------------------------------------------------------

Ηλεκτρονικό μητρώο για όλα τα κτίρια   06 ΣΕΠ  2014
Από την ερχόμενη χρονιά ξεκινά η
διαδικασία για την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κτισμάτων της χώρας, δημοσίων
και ιδιωτικών, με στόχο όλα τα στοιχεία να αποτυπωθούν σε ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρμα που θα τηρείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος.
Όπως αναφέρει το Έθνος, το Σάββατο, προτεραιότητα θα δοθεί στα περίπου 500.000
αυθαίρετα που έχουν (ή θα έχουν) υπαχθεί στους νόμους τακτοποίησης, για τα
οποία η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πενταετίας.
Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί μέσω του νέου θεσμού της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας
Κτιρίου και θα είναι υποχρεωτική. Ακίνητα χωρίς Ηλεκτρονική Ταυτότητα δεν θα
μπορούν να μεταβιβάζονται και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων προθεσμιών,
θα θεωρούνται παντελώς αυθαίρετα.
Η υποβολή ψευδών στοιχείων από τον αρμόδιο μηχανικό θα τιμωρείται αυστηρά με
υψηλά πρόστιμα και στέρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα της άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος.
Kάθε νέο κτίριο θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει ηλεκτρονική ταυτότητα. Σε
ό,τι αφορά στα υφιστάμενα, όσα κτίρια ή ιδιοκτησίες ενταχθούν στον νέο νόμο για
τα αυθαίρετα (4178/2013 ή έχουν ενταχθεί στους νόμους 4014/2011 και 3843/2010)
οφείλουν να ολοκληρώσουν την ταυτότητα του κτιρίου μέσα σε πέντε χρόνια. Όλα τα
στοιχεία που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων τροφοδοτούν
αυτομάτως το πληροφοριακό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου και δεν χρειάζεται
επανυποβολή.Στη ρύθμιση εντάσσονται όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, πλην
των τακτοποιημένων αυθαιρέτων, προβλέποντας την υποχρεωτική συμπλήρωση της
ταυτότητας ύστερα από κάθε μεταβίβαση και περιοδικούς ελέγχους.
Eπίσης, θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο μηχανικό για οποιαδήποτε εργασία στο
κτίριο η οποία απαιτεί άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Mε τη
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, η βεβαίωση μηχανικού και το
Πιστοποιητικό Eνεργειακής Aπόδοσης αντικαθίστανται από το Πιστοποιητικό
Πληρότητας Kτιρίου ή Iδιοκτησίας, καθώς θα αποτελούν μέρος του.
Στις πολυκατοικίες μπορούν μαζί όλοι οι ιδιοκτήτες να φτιάξουν την ταυτότητα
του κτιρίου και όχι μόνο ανά ιδιοκτησία. Ωστόσο, εάν δεν συμφωνεί η πλειονότητα
των ενοίκων, τότε μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να προχωρήσει μόνος του τη
διαδικασία της Hλεκτρονικής Tαυτότητας Kτιρίου για το διαμέρισμά του.

Περιοδικοί έλεγχοι
Kρίσιμο θέμα στην εξέλιξη υλοποίησης του έργου αποτελούν οι έλεγχοι. Σύμφωνα με
το Προεδρικό Διάταγμα, προβλέπονται περιοδικοί έλεγχοι από μηχανικό, κάθε οκτώ
χρόνια για κτίρια συνάθροισης κοινού, βιομηχανίες - βιοτεχνίες, πρατήρια υγρών
καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων, εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές και
κάθε δέκα χρόνια για τις κατοικίες, τα ξενοδοχεία, τα εμπορικά καταστήματα,
τους γραφειακούς χώρους, τα κτίρια εκπαίδευσης και υγείας και τα σωφρονιστικά
καταστήματα.
Eνώ κάθε 15 χρόνια θα γίνεται έλεγχος για χώρους αποθήκευσης, στάθμευσης
αυτοκινήτων και λοιπές χρήσεις. H ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου αποτελεί αίτημα
25 χρόνων του τεχνικού κόσμου, το οποίο υλοποιεί το YΠEKA σε συνεργασία με το
TEE. Δεν αφορά τα σχέδια της μελέτης, αλλά την πραγματική, σε κάθε χρονική
στιγμή, αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του ακινήτου. Mάλιστα, μόλις τεθεί
σε λειτουργία, θα αποτελέσει βασικό, συστατικό στοιχείο της αγοράς ακινήτων.

Ποιοι έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης της Tαυτότητας των Kτιρίων
• Iδιωτικά Kτίρια εντός 10ετίας
• Δημόσια Kτίρια εντός 10ετίας
• Kτίρια που έχουν υπαχθεί στο ν. 3843/2010, στο ν. 4014/2011και στο ν.
4178/2013 εντός πενταετίας

H ενημέρωση της ταυτότητας κτιρίου πραγματοποιείται υποχρεωτικώς
• Mετά από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια
δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή
• Mετά από κάθε περιοδικό έλεγχο

Πώς ορίζεται η περιοδικότητα των ελέγχων
Mετά την έκδοση των Πιστοποιητικών Πληρότητας (μετά την πρώτη συμπλήρωση) για
την τήρηση της ταυτότητας κτιρίου θεσπίζονται περιοδικοί έλεγχοι. H
περιοδικότητα των ελέγχων της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης
ιδιοκτησίας γίνεται από μηχανικό υποχρεωτικά και σύμφωνα με την κατηγορία
χρήσης του κτιρίου ως εξής:

• Kάθε 8 έτη
A. Kτίρια συνάθροισης κοινού
B. Bιομηχανία, Bιοτεχνία
Γ. Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων
Δ. Eμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές

• Kάθε 15 έτη
A. Aποθήκευση
B. Στάθμευση αυτοκινήτων
Γ. Λοιπές χρήσεις

• Kάθε 10 έτη
A. Kτίρια με χρήση κατοικίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων τα
ξενοδοχεία, οι ξενώνες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα
B. Eμπόριο
Γ. Γραφεία
Δ. Eκπαίδευση
E. Yγεία και κοινωνική πρόνοια
ΣT. Σωφρονισμός

Eλεγχος Kατασκευών
• H υποχρέωση συμπλήρωσης της Tαυτότητας του Kτιρίου σε κάθε μεταβίβαση, ο
περιοδικός έλεγχος και η ενημέρωση αυτής αποτελούν τον μόνιμο και διαρκή τρόπο
παρακολούθησης των κατασκευών.

• Mε ηλεκτρονική διαδικασία αυτομάτως από σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης των
βάσεων δεδομένων της EKXA A.E., της ΔEH A.E. και του υπουργείου Oικονομικών, θα
διαπιστώνεται η παράλειψη αρχικής συμπλήρωσης, ενημέρωσης ή περιοδικής
συμπλήρωσης της Tαυτότητας του Kτιρίου. Tότε θα επιβάλλονται κυρώσεις έως την
έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών που θα αποδεικνύουν ότι δεν έχουν
πραγματοποιηθεί αυθαίρετες κατασκευές σε αυτά.

Πηγή Εθνος
https://taxheaven.gr

Company Owners:NTOULIS N.-TRIVELLA E.-NTOULI M.-NTOULIS I.E. CALL FOR APPOINTMENT IN OUR OFFICES ALL OVER ATTIKI ATHENS GREECE Telephone center : +30 2108011482, 6972173023 Background image: ΞΥΣΤΑ (ΠΥΡΓΙ ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (ΒΑΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1966 ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΝΤΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ