ΝΤΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.-ΝΤΟΥΛΗ Μ.-ΝΤΟΥΛΗΣ Ι.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & REAL ESTATE,τηλ.κέντρο 210 8011482

2.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

________________________________________________________________________
NEED AN EFFICIENT PROPERTY MANAGER FOR A RESIDENTIAL DEVELOPMENT?
  LOOK NO FURTHER
____________________________________________________________________
Σε μία κρίσιμη οικονομικά περίοδο για την Ελλάδα, όπου η ανάγκη για
επαγγελματική και τεκμηριωμένη τοποθέτηση πάνω σε ζητήματα
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΜΕ  ΜΕΛΕΤΕΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ,
και με απόλυτη εχεμύθεια, Πανελλαδικά.
ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΘΟΔΕΥΜΈΝΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
________________________________________________________________
ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε.
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – Ε.Ε.Α. /  ΑΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ .......................
 
Γ.Ε.ΜΗ. .......................................
 
ΗΠΕΙΡΟΥ 50 ΑΘΗΝΑ       ΤΗΛ.6944316355, 210 8150090    www.ntoulis.gr
                                                                                            ΕΝΤΟΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Ο/Η υπογράφων / ουσα __________________________________________________________________
πατρώνυμο / γένος _____________________________ Α.Φ.Μ. _____________________ΔΟΥ_________
κάτοικος ____________________ οδός__________________________________ αριθ. _________ΤΚ_____
τηλ. ___________________________________________________________________________________
ενεργών ατομικά αλλά και κατόπιν εντολής του / των ____________________________________________
    Σας αναθέτω, με την ιδιότητά σας ως Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, να ανεύρετε και να μου
υποδείξετε ενδιαφερόμενους πελάτες σας ή και να  γνωστοποιήσετε απλά σ’ αυτούς τα στοιχεία του
ακινήτου μου, με σκοπό την πώληση ή ανταλλαγή ή την παραχώρηση προς ανοικοδόμηση με το σύστημα
της αντιπαροχής, ή την εκμίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), ή τη με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο
  μεταβίβαση του  δικαιώματος κυριότητας ή χρήσης ή και εκμετάλλευσης ακόμη του/των παρακάτω
ακινήτου/ων:
Περιοχή _____________________οδός ____________________________________αριθ. _____ ΤΚ_____
είδος ___________________________________
όροφος _____________ επιφάνεια __________________
............................................................................................................................................................................................................................
______________________________________________________________________________________________________________________
.
_ΕΝΤΟΛΗ   ΑΓΟΡΑΣΤΗ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Ο/Η υπογράφων / ουσα ____________________________________________________________
πατρώνυμο / γένος ___________________________Α.Φ.Μ. _____________________ΔΟΥ_________
κάτοικος ____________________ οδός ________________________________________ αριθ. _________
τηλ. ___________________________________________________________________________________
ενεργών ατομικά αλλά και κατόπιν εντολής του / των ____________________________________________
                                                 Δηλώνω ό τ ι
Με την εντολή που σας έδωσα, με την ιδιότητά σας ως Μεσίτης Αστικών  Συμβάσεων, για να μου
υποδείξετε ακίνητα, με σκοπό την αγορά ή ανταλλαγή ή την παραχώρηση προς ανοικοδόμηση με το
σύστημα της αντιπαροχής, ή τη μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), ή τη με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο απόκτηση του δικαιώματος  κυριότητας ή χρήσης ή και εκμετάλλευσής τους ακόμη, εσείς μου
υποδείξατε τα παρακάτω ακίνητα που για  πρώτη φορά γνωρίζω.
                                         ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

            
ΠΕΡΙΟΧΗ                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                  ΕΙΔΟΣ                   Τ.Μ.               ΑΞΙΑ                          ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ €

 

..........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
Παρέλαβα αντίγραφο της εντολής μου αυτής                                                  Αθήνα, ___ / ___ / 201__

                        Με εκτίμηση

                  
                   Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ
           Η  παρούσα εντολή ισχύει και με ανταλλαγή ενυπόγραφης επιστολής , με   φαξ (τηλεομοιοτυπία), και με e- μήνυμα (e-mail)
__________________________________________________________________________________________________________________________

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
&
Συνεργασίας  & Εμπιστευτικότητας

Οι υπογραφόμενοι:
Α.) ΤΡΙΒΕΛΛΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε. ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – Ε.Ε.Α. /  ΑΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 307565    
Γ.Ε.ΜΗ. 066998303000
     ΤΗΛ.  6944316355, 210 8150090   
Β.)
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ:
Ο πρώτος των αναφερομένων (που ενεργεί ως «Εντολοδόχος»), υπέδειξε  και επέδειξε προς  τον δεύτερο :

 
Α. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

.............................................................................................................................................................................................................................

 
Το παρόν συντάχθηκε σε δύο  αντίγραφα, διαβάστηκε, υπογράφτηκε και οι  συμβαλλόμενοι    πήραν από ένα αντίγραφο.
 
Αθήνα, ………………………..
Οι    συμβαλλόμενοι
                                                                                                                                                                                                                

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ   ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ   ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


Στις   .............  σήμερα   …………….., ………….. του μηνός ……………………,  του 201……..

οι συμβαλλόμενοι & υπογράφοντες :  αφ’ ενός κα  .................................

…………………………………………………………………………………………………………..

& αφ’ ετέρου η κα. ……………………………. του ………….. και της ………………….,
γεννηθείς την ……………, Αρ. Ταυτότητας ………………………….,  ΑΦΜ   ……………,
Δ.Ο.Υ …………………..              συμφωνούν και συναποδέχονται τα κάτωθι :
Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει στην απόλυτη κυριότητα νομή & κατοχή ακίνητο εμβαδού ………. τμ. περίπου (περιγραφή:  διαμέρισμα-κατοικία …………… με κουζίνα σάλο-τραπεζαρία,
κρεβατοκάμαρες, μπάνιο κ.λπ.) και βρίσκεται επί της οδού
..........................................................................................................
                                                                                                                                                                    
 

Company Owners:NTOULIS N.-TRIVELLA E.-NTOULI M.-NTOULIS I.E. CALL FOR APPOINTMENT IN OUR OFFICES ALL OVER ATTIKI ATHENS GREECE Telephone center : +30 2108011482, 6972173023 Background image: ΞΥΣΤΑ (ΠΥΡΓΙ ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (ΒΑΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1966 ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΝΤΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ