ΝΤΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.-ΝΤΟΥΛΗ Μ.-ΝΤΟΥΛΗΣ Ι.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & REAL ESTATE,τηλ.κέντρο 210 8011482

4.ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
https://www.realestatecorner.gr/obj_values/map.htm

ΤΙΜΕΣ, ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
......................................................................................

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κόστος ανέγερσης κατοικίας  με το κλειδί στο χέρι” = 1.100€/τ.μ τελική τιμή.
(δεν συμπεριλαμβάνεται η οικοδομική άδεια και ο περιβάλλων χώρος)
Ανάλυση κόστους  κατασκευής κατοικιών  2010
Ειδικότερα, για ενδιάμεσα στάδια κατασκευής: 
το κόστος ανά ομάδα φάσεων κατασκευής είναι: 

ΦΑΣΗ Α΄   Από έναρξη εργασιών,μέχρι πέρας  σκελετού………350€/τ.μ
 

Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες A φάσης:

  Αρχικές εργασίες
      Σήμανση έργου
      Περίφραξη οικοπέδου
      Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους
έναντι  τρίτων
      Θεώρηση οικοδομικής αδείας στην αστυνομία
Χωματουργικές εργασίες
        
      Εκσκαφές θεμελίων
               Επιχώσεις θεμελίων
               Επιχώσεις πέριξ οικοδομής
Υδραυλικές εργασίες
      Εκσκαφή βόθρου
      Αγορά & τοποθέτηση βόθρου
      Σωληνώσεις αποχέτευσης στο δάπεδο του υπογείου
Ηλεκτρικές εργασίες
      Θεμελιακή γείωση έργου
      Εργοταξιακό ρεύμα οικοδομής
      Κουτιά φωτιστικών – σποτ σε εξώστες
Εργασίες Μονώσεων
      Υγρομονώσεις τοιχίων υπογείου εξωτερικά
      Θερμομόνωση υποστυλωμάτων και δοκών του σκελετού
με εξηλλασμένη πολυστερίνη Fibran
      Αντισεισμικοί αρμοί
Εργασίες Μπετού
      Μπετό καθαριότητας στο δάπεδο της τελικής εκσκαφής
      Οπλισμένο δάπεδο από μπετό του υπογείου και
κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου σε αυτό
      Πληρωμή – Εξόφληση καλουπατζή για:
- Σκελετό
- Εμφανή μπετά
- Στηθαία, σκαλοπάτια, σκότιες, κλπ
      Πληρωμή – εξόφληση σιδερά
      Πληρωμή – εξόφληση εταιρείας παρασκευής σκυροδέματος για: 
- Μπετό
- Μεταφορές 
- Ρευστοποίητες
- Αντλία
      Πληρωμή – εξόφληση εταιρείας εμπορίας σιδήρου για: 
- Χάλυβα ( όλα τα είδη)
- Μεταφορές 
- Σύρματα - πρόκες
Οι υποχρεώσεις σας . . . . Δική μας υπόθεση για:
      ΙΚΑ  (κατάθεση και πληρωμή ενσήμων)
      ΦΠΑ (πληρωμή όλων των τιμολογίων  μέχρι του
ελάχιστου κόστους οικοδομής και
      αρχειοθέτηση τους στο γραφείο μας για τον τελικό έλεγχο στην εφορία)
      Καθαριότητες (πληρωμή εργατικών και κάδων για μεταφορά μπαζών)
      Μέτρα ασφαλείας οικοδομής (περίφραξη εξωστών και φρεατίων ανελκυστήρων)


ΦΑΣΕΙΣ  Α΄& B’   Από έναρξη εργασιών, …μέχρι πέρας κεραμοσκεπής και σοβάδων..…....770€/τ.μ

Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες, B’φάσης:
Οικοδομικές εργασίες

•    Τοιχοποιίες εξωτερικές διπλές δρομικές

•    Τοιχοποιίες εσωτερικές μονές δρομικές

•    οπλισμένα σενάζ τοίχων μέσα και έξω

•    Κατασκευή τζακιού ( όχι προκάτ)

•    Καπνοδόχοι τζακιού και λέβητα

•    Αλφαδιές  δαπέδων – μαρμαροποδιές παραθύρων

•    Σοβάδες μέσα, σοβάδες με σκαλωσιές έξω

•    Πλέγματα σοβατίσματος  μέσα - έξω

Σιδηροκατασκευές 

•    Μεταλλικές ψευτόκασες για τα αλουμίνια

•    Μεταλλικές ψευτόκασες για εσωτερικές πόρτες

•    Πόρτες ανελκυστήρα ( εφόσον υπάρχει)

Μονώσεις 
•    Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας με Fibran

•    Θερμομόνωση εξωτερικών σενάζ με Fibran

•    Θερμομόνωση στέγης ή ταράτσας με Fibran

•    Υγρομόνωση εξωστών

Υδραυλικές εργασίες

•    Πλήρες δίκτυο ύδρευσης σε  λουτρά ,WC και κουζίνα ( χαλκός)

•    Πλήρες δίκτυο αποχέτευσης κτιρίου
•    Πλήρες δίκτυο όμβριων (υδρορροές)
•    Παροχή νερού για ηλιακό στο δώμα
•    Παροχή νερού στη θέση του ψυγείου ( για παγάκια)

Ηλεκτρικές εργασίες
•    Ηλεκτρική εγκατάσταση σωληνώσεων στην οικοδομή για ισχυρά ρεύματα
•    Ηλεκτρική εγκατάσταση  σωληνώσεων για συναγερμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, κουδούνι.

   Ξύλινη στέγη
•    Ξύλινος σκελετός στέγης ( δίριχτη ή τετράριχτη)
•    Προστασία ξυλείας έναντι μυκήτων
•    Κεραμιδιά κόκκινα
•    Απορροές

Οι υποχρεώσεις σας . . . . Δική μας υπόθεση για:

•    ΙΚΑ  (κατάθεση και πληρωμή ενσήμων)

•    ΦΠΑ (πληρωμή όλων των τιμολογίων  μέχρι του ελάχιστου κόστους οικοδομής και

αρχειοθέτηση τους στο γραφείο μας για τον τελικό έλεγχο στην εφορία)

•    Καθαριότητες (πληρωμή εργατικών και κάδων για μεταφορά μπαζών)


ΦΑΣΕΙΣ  Α΄, B’ & Γ΄  Κατασκευή κατοικίας   “με το  κλειδί στο χέρι”:…….1.100€/τ.μ
Συμπεριλαμβάνονται  οι εργασίες Γ φάσης:
Υδραυλικές εργασίες

•    Θέρμανση για μονοσωλήνιο
•    Δίκτυο με αυτονομία ανά όροφο
•    Πάνελ καλοριφέρ
•    Πλήρες λεβητοστάσιο
     ( καυστήρας, λέβητας, δοχείο διαστολής κλπ) με boiler διπλής ενεργείας
•    Δίκτυο Φυσικού Αέριου
•    Αγορά και τοποθέτηση ειδών υγιεινής και αξεσουάρ
•    Αγορά και τοποθέτηση νεροχύτη
•    Αγορά και τοποθέτηση μπαταριών σε λουτρά και κουζίνα
•    Πιστοποιητικά υδραυλικού (για Πολεοδομία)


Ηλεκτρικές εργασίες

•    Συρμάτωση όλου του ηλεκτρικού δικτυού της οικοδομής (ισχυρά και ασθενή ρεύματα)
•    Ηλεκτρικοί πίνακες
•    Πρίζες – διακόπτες – ρελέ προστασίας
•    Πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου (για ΔΕΗ)

Σιδηροκατασκευές - Αλουμίνια

•    Κάγκελα εξωστών
•    Σιδερένιες Πόρτες αποθηκών
•    Κουφώματα αλουμινίου EUROPA (σειρά .........) λευκά, επάλληλα +
     +ρολό ηλεκτρικό + θώρακα  αλουμινίου βαρέως τύπου + σήτες +
     + κρύσταλλα λευκά (πάχους 5+12+5mm)

Δάπεδα – Γύψινα – Χρώματα – Μάρμαρα  
•    Τσιμεντοκονίες δαπέδων παντού,
•    δρύινο, πλωτό, προ-λουστραρισμένο ξύλινο πάτωμαστα υπνοδωμάτια
•    Γρανιτοπλακάκια με αρμό  στους υπόλοιπουςχώρους, 20€/m2
           (από PORCELANA ή ΚΥΠΡΙΩΤΗ)
•    Κεραμικά  πλακάκια λουτρών με 25€/m2 (απόPORCELANA ή ΚΥΠΡΙΩΤΗ)
Μάρμαρα εσωτερικών κλιμακοστάσιων ποιότητας Καλιφόρνια

Μαρμαροποδιές σε μπαλκονόπορτες και εξωτερικά κλιμακοστάσια, ποιότητας
ημίλευκοΚαβάλας Α’ διαλογής
•    Σπατουλαριστά στους εσωτερικούς τοίχους
       Πλαστικά χρώματα μέσα – έξω
•    Γύψινες κορνίζες οροφής μέσα
Ξυλουργικές εργασίες

•    Κουζίνα Ελληνικής κατασκευής 10 μ.μ

•    Ντουλάπες Ελληνικής κατασκευής σε κάθε υπνοδωμάτιο

•    Εσωτερικές πόρτες Ελληνικής κατασκευής

•    Θωρακισμένη εξώπορτα .................. DOOR


Οι υποχρεώσεις σας . . . . Δική μας υπόθεση για: 

•    ΙΚΑ  (κατάθεση και πληρωμή ενσήμων)

•    ΦΠΑ (πληρωμή όλων των τιμολογίων  μέχρι του ελάχιστου
κόστους οικοδομής και διεκπεραίωση φάκελου στην εφορία για την τελική
ρευματοδότηση)

•    Καθαριότητες (πληρωμή εργατικών και κάδων για μεταφορά
μπαζών)

•    Διεκπεραίωση φάκελου στην Πολεοδομία για την οριστικό ρεύμα
στην οικοδομή

•    Διεκπεραίωση φάκελου στην ΔΕΠΑ (φυσικό αέριο) για οριστικό
ρεύμα στην οικοδομή

•    Ενημέρωση Δήμου για τα τετραγωνικά της οικοδομής

•    Αναγγελία στις υπηρεσίες του ΙΚΑ για ‘’κλείσιμο έργου’’ και
επανέλεγχο των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων ΙΚΑ

                                                        ΚΑΙ   ΜΕ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

...............................................................................................................................................................Company Owners:NTOULIS N.-TRIVELLA E.-NTOULI M.-NTOULIS I.E. CALL FOR APPOINTMENT IN OUR OFFICES ALL OVER ATTIKI ATHENS GREECE Telephone center : +30 2108011482, 6972173023 Background image: ΞΥΣΤΑ (ΠΥΡΓΙ ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (ΒΑΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1966 ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΝΤΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ