ΝΤΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.-ΝΤΟΥΛΗ Μ.-ΝΤΟΥΛΗΣ Ι.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & REAL ESTATE,τηλ.κέντρο 210 8011482

1.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 
 
Υπηρεσίες
 
 
 
Μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών έργων

Της εταιρείας μας Σύμβουλοι Μηχανικοί και το έμπειρο προσωπικό που τη συνθέτει καθώς και το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών της, αναλαμβάνει να εκτελέσει οποιαδήποτε μελέτης  απαιτείται για την ανάπτυξη ενός κτιριακού έργου. Οι συνεργάτες μας αποτελούν τον απαραίτητο συνεργάτη σας τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά τη φάση κατασκευής του κτιρίου σας.Διαχείριση ιδιωτικών κτιριακών έργων

Η διαχείριση ενός ιδιωτικού ή δημόσιου κτιριακού έργου αποτελεί μια συμβατική αλλά απαραίτητη διαδικασία κατά την εκτέλεση ενός έργου. Η ορθολογική διαδικασία των πόρων, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων αλλά και η βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων του κυρίου του έργου αποτελούν προκλήσεις οι οποίες οδηγούν σε ποιοτική, έγκαιρη αλλά και οικονομικότερη κατασκευή. Της εταιρείας μας Σύμβουλοι Μηχανικοί χρησιμοποιώντας σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, έχοντας πλήρη γνώση της σύνθετης τεχνικής νομοθεσίας και των σύγχρονων ποιοτικών προδιαγραφών, αλλά και αξιοποιώντας την κατασκευαστική της εμπειρία, αποτελεί το συνεργάτη για την επόμενη κατασκευή σας.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, της εταιρείας μας Σύμβουλοι Μηχανικοί πραγματοποιούν δοκιμές, ποιοτικούς ελέγχους, επιβλέπουν την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και ελέγχουν της χρηματοδοτικές ροές (ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, πιστοποιήσεις, ΠΚΤΜΝΕ για δημόσια έργα). Μετά το πέρας του έργου παραδίδουμε ένα πλήρη φάκελο με όλες τις προηγούμενες ενέργειες που αποτελεί και την «τεχνική ταυτότητα» του έργου.Σχέδιο αξιοποίησης ακινήτων

Κάθε ακίνητο αποτελεί μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη οντότητα που καλείται να προσαρμοστεί στο σύγχρονο αστικό και εμπορικό περιβάλλον. Η σύγχρονη μεθοδολογία οικονομοτεχνικής ανάλυσης προσφέρει εργαλεία που μπορούν να κάνουν το ακίνητο σας προσοδοφόρα επένδυση. Με τις κατάλληλες στοχευμένες επεμβάσεις αποσκοπούμε στο να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ακινήτου σας και να προβλέψουμε με ασφάλεια τον εκτιμώμενο χρόνο απόσβεσης της επένδυσης σας.Ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται αποτελούν τη λύση για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της επιχείρησης σας. Η επιστημονική ομάδα της  εταιρείας μας Σύμβουλοι Μηχανικοί αποτελείται από καταρτισμένους μηχανικούς και έμπειρους συνεργάτες οικονομολόγους, οι οποίοι μπορούν να σας υποδείξουν το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για την επένδυσης σας (ΕΣΠΑ, επιδοτούμενα προγράμματα, τραπεζικός δανεισμός) καθώς επίσης να σας προσφέρουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη του επενδυτικού σας σχεδίου.Τεχνική αξιολόγηση και εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτων

Το σύγχρονο τοπίο της αγοράς ακινήτων κρύβει αναρίθμητες παγίδες (κακοτεχνίες, πολεοδομικές παραβάσεις κτλ.) που καλείται να ξεπεράσει ο υποψήφιος αγοραστής κατοικίας ή εμπορικού ακινήτου. Η μέχρι τώρα εμπειρία αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων επενδύουν κυριολεκτικά «στα τυφλά», χωρίς να γνωρίζουν την «τεχνική ταυτότητα» του ακινήτου το οποίο αγοράζουν. Συνέπεια αυτού είναι ο νέος αγοραστής ακινήτου να έρχεται αντιμέτωπος εκ των υστέρων με τα προβλήματα που μπορεί αυτό να κρύβει, καθώς και με το «κρυφό κόστος» στο οποίο αυτά μεταφράζονται (αποκατάσταση βλαβών και κακοτεχνιών, νομιμοποίηση πολεοδομικών αυθαιρεσιών).

Ο σχολαστικός έλεγχος και η ταυτοποίηση του ακινήτου με τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης, ο πλήρης πολεοδομικός έλεγχος και ποιοτική τεχνική αξιολόγηση αποτελούν βασικά συστατικά για μια ασφαλή αγορά. Της εταιρείας μας οι Σύμβουλοι Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία στην τεχνική αξιολόγηση και εκτίμηση ακινήτων σε συνεργασία με μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη σας πριν την αγορά ενός ακινήτου. Παράλληλα, βασιζόμενοι σε σύγχρονα διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες σας παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης της εμπορικής αξίας του ακινήτου σας και σας προτείνει τις χρηματοδοτικές λύσεις που σας ταιριάζουν.Έλεγχος κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η Ελλάδα αποτελεί μια από της πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου. Ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο και τρόπος λειτουργίας του κλάδου των κατασκευών αδυνατούν να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους ελέγχους και τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές. Αποτέλεσμα αυτών είναι τα υφιστάμενα κτίρια παλαιά ή νέα να υστερούν σημαντικά των απαιτούμενων επιπέδων ασφαλείας.

Η υιοθέτηση υψηλών αντισεισμικών προδιαγραφών τα τελευταία χρόνια καθώς και η ανάγκη αξιοποίησης του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ανέδειξε την αναγκαιότητα ελέγχου των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και την ενίσχυση όποτε αυτό απαιτείται. Η ενίσχυση κτιρίων προγενέστερων δεκαετιών, χωρίς αντισεισμικό σχεδιασμό, είναι σχεδόν μονόδρομος για όποια παρέμβαση η αλλαγή χρήσης στα κτίρια αυτά.

Της εταιρείας μας οι Σύμβουλοι Μηχανικοί μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών μας αναλαμβάνει να εκτελέσει όλους του απαραίτητους ελέγχους χρησιμοποιώντας όλες τη σύγχρονες μεθόδους (μη καταστροφικοί έλεγχοι), να δώσει ασφαλή συμπεράσματα για την στατική επάρκεια του κτιρίου σας, να συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες ενισχύσεως εάν αυτό απαιτείται και να δώσει τεχνικοοικονομικά αποδοτικότερες λύσεις.
 
 
 
 
 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΣΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ


Company Owners:NTOULIS N.-TRIVELLA E.-NTOULI M.-NTOULIS I.E. CALL FOR APPOINTMENT IN OUR OFFICES ALL OVER ATTIKI ATHENS GREECE Telephone center : +30 2108011482, 6972173023 Background image: ΞΥΣΤΑ (ΠΥΡΓΙ ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (ΒΑΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1966 ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΝΤΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ