ΝΤΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.-ΝΤΟΥΛΗ Μ.-ΝΤΟΥΛΗΣ Ι.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & REAL ESTATE,τηλ.κέντρο 210 8011482

6.ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας Χρήσεων Κτιρίων & Εγκαταστάσεων
• Ισχύουσες Διατάξεις για Προϋποθέσεις & Προδιαγραφές
• Αρµόδιοι φορείς για Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας
• Επιτρεπόµενη πολεοδομική χρήση γης και επιτεπόμενη  δραστηριοτητα στη θέση αυτή.

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΕΥΚΟΛΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
1. ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ   https://www.isathens.gr/dikaiologitika-entypa.html
1.      ΦΕΚ 713 Β' 13-3-2012 Αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 - Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.
2.      Παράρτημα Α' και Β' του ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α')
3.      Δικαιολογητικά
4.      Αποδείξεις πληρωμής προς Ι.Σ.Α.
5.      Αντικατάσταση επιστημονικά υπευθύνων ακτινολογικών εργαστηρίων
6.      Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
7.      Ιδιωτικό Συμφωνητικό Κοινού Ιατρείου
8.      Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συστέγασης
9.      Αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΙΣΑ μελών άλλων Ιατρικών Συλλόγων
 
2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
       Α) ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 150 KW (ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 150 KW),
       Β) ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 400 KW (ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 400 KW ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΧ/ΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)


3.ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ απο 6/2017 ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΠΩΣ  πχ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ Ή ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ  (ΜΕΧΡΙ 49 ΑΤΟΜΩΝ), ΜΙΝΙ-ΜΑΡΚΕΤ   κλπ
_____________________________________________________________________________
Α.    Αλφαβητικό ευρετήριο   Χρήσεων Κτιρίων & Εγκαταστάσεων
Α
1. Αγγειοπλαστική 84
2. Αγροτικά ιατρεία 85
3. Αγροτικές αποθήκες 85, 162
4. Αγροτικές, γεωργικές, δασικές, αλιευτικές, κτηνο-τροφικές εγκαταστάσεις 86
5. Αγροτικές κατασκευές 87
6. Αγροτικός τουρισµός 88
7. Αγροτοβιοτεχνία 89
8. Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποί-ησής του 90
9. Αεραθλητικά κέντρα (ΥΠΑΜ) 92
10. Αεροδρόµια 93
11. Αεροδρόµια σε υδάτινες επιφάνειες 94
12. Αθλητικές εγκαταστάσεις 95
13. Αθλητικές εγκαταστάσεις µεγάλες 96
14. Αθλητικές εγκαταστάσεις µεσαίας κλίµακας 97
15. Αθλητικές εγκαταστάσεις µικρές υπαίθριες - Γήπεδα5Χ5, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Τένις98
16. Αθλητικές σχολές 98
17. Αίθουσες αναψυχής 100
18. Αίθουσες καλλιτεχνικών εκθέσεων 101
19. Αίθουσες συγκεντρώσεων 102
20. Αιολικό πάρκο - Ηλεκτροπαραγωγή µε ΑΠΕ - εγκα-τάσταση ηλιακών σταθµών και ανεµογεννητριών 103
21. Ακτινολογικό ή Διαγνωστικό Εργαστήριο 104
22. Αλευρόµυλοι 105
23. Αλιευτικές εγκαταστάσεις 106, 261, 325
24. Αλλαντοποιία 106
25. Αµαξοστάσια & επισκευή λεωφορείων & τρόλεϊ 107
26. Ανανεώσιµες πήγες ενέργειας - ΑΠΕ (ανεµογεννή-
τριες, υδροηλεκτρικοί σταθµοί, κλπ) 107, 103, 442, 498
27. Αναψυκτήριο 108
28. Ανεµογεννήτριες 109, 103, 442
29. Αντλιοστάσια 109, 233
30. Ανθοπωλείο 109
31. Αποθήκες ψυγεία 110, 528
32. Αποθήκευση (κτίριο - γήπεδο) 110
33. Αποθήκες Βιοµηχανικές εκτός Εργοστασιακών Χώ-ρων112
34. Αποθήκες διανοµής ηµερήσιου & περιοδικού τύπου 113
35. Αποθήκες χονδρικής & λιανικής πώλησης 114
36. Αποθήκευση, Διαλογή & Μηχανική Επεξεργασία γιαΑνακύκλωση Άχρηστων Υλικών115
37. Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτι-κών ή τοξικών ουσιών116
38. Αποθήκευση & συσκευασία ή ανασυσκευασία υλι-κών117
39. Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίµων & βιοµηχα-νικών ή ιατρικών αερίων. u917 Εγκαταστάσεις αποθήκευ-σης καυσίµων & χηµικών ουσιών & προϊόντων118
40. Αργυροχρυσοχοΐα 119
41. Αρτοποιεία 120
42. Αστυνοµικό τµήµα 121, 451
43. Άσυλο 121
44. Αυτοκινητοδρόµιο 122
45. Αυτόνοµη διαβίωση για ΑµεΑ 123
Β
46. Βαφεία αυτοκινήτων 124
47. Βαφεία ρούχων 125
48. Βιβλιοθήκες δηµόσιες 126
49. Βιβλιοθήκες ιδιωτικές 126
50. Βιβλιοπωλείο 127
51. Βιολογική καλλιέργεια 128
52. Βιολογικός καθαρισµός (επεξεργασία & διάθεση ληµµάτων) 129
53. Βιοµηχανία δέρµατος & δερµάτινων ειδών 130
54. Βιοµηχανία ηλεκτρικών & ηλεκτρολογικών µηχανών 131
55. Βιοµηχανία ηλεκτρικού εξοπλισµού & οπτικών συσκευών132
56. Βιοµηχανία ιµατισµού 133
57. Βιοµηχανία κατασκευής µη ηλεκτρικών µηχανηµάτων 134
58. Βιοµηχανία καουτσούκ & πλαστικών υλικών 135
59. Βιοµηχανία µεταλλικών κατασκευών (εκτός από µηχανές και µηχανήµατα µεταφορών)136
60. Βιοµηχανία µεταποιητική 137
61. Βιοµηχανία ξύλινων επίπλων 138
62. Βιοµηχανία ξύλου & φελλού (εκτός των βιοµηχανιών ξύλινων επίπλων)139
63. Βιοµηχανία όπλων, πυροµαχικών & πολεµικού υλικού, κατασκευή & επισκευή140
64. Βιοµηχανία ποτών 141
65. Βιοµηχανία προϊόντων εκ µη µεταλλικών µεταλλευµάτων142
66. Βιοµηχανία τροφίµων 143
67. Βιοµηχανία χάρτου, χαρτοπολτού & προϊόντων από χαρτί144
68. Βιοµηχανία υποδηµάτων 145
69. Βιοµηχανίες - Εργοστάσια 146
70. Βιοµηχανικές αποθήκες 147, 112
71. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 148
72. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 150
73. Βιοχηµικό εργαστήριο 151
74. Βουλκανιζατέρ 152
75. Βουστάσια 152
76. Βρεφοκοµείο 154
77. Βυρσοδεψεία 155
Γ
78. Γαλακτοβιοµηχανία 156
79. Γαλακτοπωλείο 157
80. Γερανογέφυρες 158
81. Γεφυροπλάστιγγες - βιοµηχανικά ζυγιστικά 159
82. Γεωθερµικές εργασίες 160
83. Γεωργικές αποθήκες λιπασµάτων, γεωργικών προϊό-
ντων & φάρµακων & µικρές αποθήκες στα καλλιερ-γούµενα αγροκτήµατα162
84. Γεωργικές επιχειρήσεις, γεωργική, βιοτεχνική ή βιοµηχανική επιχείρηση164
85. Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 165
86. Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας166
87. Γεώτρηση νερού 167
88. Γήπεδα γκολφ 168
89. Γήπεδο µπάσκετ 169
90. Γήπεδο ποδοσφαίρου (ΠΑΕ) 170
91. Γήπεδο χάντµπολ 171
92. Γηροκοµείο 172
93. Go kart 172, 406
94. Γραφεία - τράπεζα, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί173
95. Γραφεία ελεύθερων επαγγελµατιών & επιχειρήσεων 174
96. Γραφεία δηµόσιων υπηρεσιών νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης & ΟΤΑ175
97. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων 176
98. Γραφεία ιδιωτικών ερευνών 176
99. Γραφεία τελετών 177
100. Γυµνάσιο - Λύκειο 178
101. Γυµναστήρια ιδιωτικά 178
102. Γυµναστήριο κλειστό - δηµόσιο - δηµοτικό 180
Δ
103. Δασικά χωριά 181
104. Δεξαµενές νερού 182
105. Δεξαµενές υγρών ή αερίων καυσίµων 183
106. Δηµοτικό σχολείο 183
107. Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών & διαγνωστικό κέντρο184
108. Διακόσµηση µικροαντικειµένων 185
109. Διηµέρευση & υπαίθρια αναψυχή στα δάση 186
110. Δικαστήρια 187
111. Διοίκηση 188
111α. Διϋλιστήρια 188, 148
Ε
111β. Εγγειοβελτιωτικά έργα (βλέπε παρατηρήσεις Χρήσεως 167)233
112. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής 189
113. Εγκαταστάσεις διεθνών εκθέσεων 190
113α. Εγκατάσταση πλανόδιων (οµάδων) 190
114. Είδη δώρων 191, 202
115. Έκδοση & εκτύπωση εφηµερίδων, περιοδικών, βιβλίων & φυλλαδίων191
116. Εκδοτικές & εκτυπωτικές δραστηριότητες 192, 146, 492, 191
117. Εκθέσεις αυτοκινήτων - µοτοσυκλετών 192
118. Εκθέσεις δοµικών υλικών, εξοπλισµών κλπ 193
119. Εκθέσεις καλλιτεχνικές 194
120. Εκθεσιακά κέντρα 195
121. Εκκλησία 196, 247, 257, 253
122. Εκκολαπτήρια (οι εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται η επώαση αυγών και η εκκόλαψη νεοσσών)  196, 428
123. Εκπαίδευση 196
124. Εκπαίδευση σκύλων 197, 207
125. Εκπαιδευτήρια 197, 196
126. Εκτροφείο θηραµάτων (αγριόχοιροι, αγριοκάτσικα,αγριοπρόβατα, λαγοί, κλπ)198
127. Ελικοδρόµια 199
128. Ελληνική ραδιοφωνία - τηλεόραση ανώνυµη εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)200
129. Εµπορευµατικό κέντρο 201
130. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων 202, 446
131. Εµπορία αυτοκινήτων 202
132. Εµπορικά καταστήµατα 202
133. Εµπορικές αποθήκες εκτός σχεδίου 204
134. Εµπορικές εκθέσεις 205
135. Εµπορικό κέντρο 206
136. Εµποροπανήγυρεις & παζάρια 206, 500
137. Ενδιαίτηµα µικρών ζωών 207
138. Ενοικιαζόµενα δωµάτια µέχρι 10 - 4 "κλειδιών" &ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα 4 "κλειδιών"208
139. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων & µοτοποδηλάτων 209
140. Εξόρυξη και θραύση αδρανών υλικών 209, 335
141. Επαγγελµατικά εργαστήρια (χαµηλής όχλησης) 210
142. Επεξεργασία & αποθήκευση εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών και
     τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση 211
143. Επεξεργασία ξηρών καρπών 212
144. Επεξεργασία µέλιτος (µελιού) 213
145. Επιγραφές & διαφηµίσεις φωτεινές ή µη 214
146. Επιδιορθώσεις ενδυµάτων & υποδηµάτων 214
147. Έπιπλα - κατάστηµα 215
148. Επισκευή ηλεκτρονικών οργάνων & συσκευών 216
149. Επισκευή µοτοσυκλετών & µοτοποδηλάτων 217
150. Επισκευή µουσικών οργάνων 218
151. Επισκευή οµατογυαλιών 219
152. Επισκευή παιγνίων 220
153. Επισκευή φωτογραφικών & οπτικών οργάνων 221
154. Επισκευή ωρολογίων 222
155. Ερασιτεχνικές - Καλλιτεχνικές σχολές 223
156. Εργαστήρια 224, 210
157. Εργαστήρια δερµατοστιξίας 224
158. Εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης 225
159. Εργαστήρια & εργοστάσια υγειονοµικού ενδιαφέροντος226
160. Εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής 227
161. Εργαστήρια φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης 228
162. Εργαστήρια χαµηλής όχλησης 229, 210
163. Εργαστήριο ελέγχου σπόρων προς σπορά 229
164. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 230
165. Εργαστήριο παγωτού 231
166. Εργαστήριο ραδιοϊσοτόπων 232
167. Έργα ύδρευσης & αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ & δήµων 233
168. Εργοστάσια 234, 146
169. Εργοταξιακοί οικίσκοι 234
170. Εστιατόριο 235
171. Εστιατόριο έτοιµου φαγητού fast food 235, 235
172. Ευαγή ιδρύµατα 236
Ζ
173. Ζαχαροπλαστείο µε ή χωρίς παρασκευαστήριο 237
174. Ζώνη απαλλοτρίωσης ΟΣΕ 238, 448
175. Ζωοαγορές, ζωοπανήγυρεις 238
176. Ζωολογικός κήπος 239
Η
177. Ηλεκτρονικά παιχνίδια 240
178. Ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων 241
179. Ηλιακοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής 242
Θ
180. Θέατρο 242
181. Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων δηµόσιο - δηµοτικό
244
182. Θεραπευτήριο σωµατικής, ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης
245
183. Θερµοκήπια 246
184. Θρησκευτικοί χώροι & αίθουσες 247
Ι
185. Ιαµατικές πηγές 248
186. Ιατρείο 249
187. Ιατρείο µικρών ζώων 250
188. Ιδιωτικά Σχολεία, Δηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια 251
189. Ιδιωτικές επαγγελµατικές σχολές (ΕΠΑΣ) και Ιδιωτικά Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)252
190. Ιδιωτικοί ναοί (ναΰδρια) 253
191. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ)254
192. Ίδρυµα ατόµων µε ειδικές ανάγκες & χρονίως πασχόντων255, 452
193. ΙΕΚ - Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα 255
194. Ιερές µονές 256
195. Ιεροί ναοί Ορθόδοξοι που υπάγονται στην Εκκλησία της Ελλάδος257
196. Ινστιτούτα αισθητικής & γυµναστικής 258
197. Internet cafe 259
198. Ιπποστάσια - ιπποφορβεία 260
199. Ιχθυοκαλλιέργεια 261
200. Ιχθυοπωλείο 262
201. Ιχθυόσκαλα 262
Κ
202. Καζίνο 263
203. Καθαριστήρια ρούχων 264
204. Καµπαρέ 265
205. Κάµπινγκ (camping) 266
206. Καντίνα 267
207. Καπνεργοστάσια - καπνοβιοµηχανία 268
208. Καταδυτικά κέντρα & καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής269
209. Κατασκευές & εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους εντός u963 σχεδίου και σε οικισµούς270
210. Κατασκευή ειδών εκ γύψου 271
211. Κατασκευή ειδών λαϊκής τέχνης & µικροαντικειµένων272
212. Κατασκευή κουφωµάτων εξ αλουµινίου 273
213. Κατασκευή µικροαντικειµένων εκ καλάµου ή ξύλου& κορνιζών274
214. Κατασκευή σφραγίδων & σηµάτων 275
215. Κατασκευή τεχνητών οδόντων 276
216. Κατασκευή ψευδοκοσµηµάτων 277
217. Κατασκηνώσεις & παιδικές εξοχές 278
218. Κατάστηµα 279, 202
219. Κατάστηµα δοµικών υλικών (εκτός αδρανών υλικών) & εξοπλισµών279
220. Κατάστηµα ειδών διατροφής 280, 202, 285
221. Κατάστηµα ένδυσης - υπόδησης 280
222. Κατάστηµα εξοπλισµού οικιακών & επαγγελµατικώνχώρων281
223. Κατάστηµα ή Γραφείο Νοσηλευτή 282
224. Καταστήµατα οπτικών 283, 388
225. Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών 283
226. Κατάστηµα πώλησης σκύλων και γατών 284
227. Κατάστηµα τροφίµων 285
228. Καταστήµατα κατοικίδιων & ωδικών πτηνών & εµπόριο ζωοτροφών - pet shop286
229. Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 286
230. Καταφύγια άγριας ζωής 288
231. Καταφύγια & αεράµυνα 289
232. Καταφύγια αδέσποτων ζώων 290
233. Κατεργασία υάλινων αντικειµένων 290
234. Κατοικία 291
235. Καφέ µπαρ 292, 357
236. Καφεκοπτεία & φρύξη - άλεση καφέ 292
237. Καφενείο 293
238. Καφετέρια 294
239. Κέντρα αδυνατίσµατος 294, 350, 258
239α. Κέντρα αναζωογόνησης (Spa) 295, 308, 499,
248, 258
240. Κέντρα απεξάρτησης τοξικοµανών 295, 457, 245
241. Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών 295
242. Κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία 296
243. Κέντρα διακοπών αλλοδαπών (ΚΔΠΑ) 297
244. Κέντρα & χώροι διασκέδασης αναψυχής 298
245. Κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόµων 300
246. Κέντρα διασκέδασης µε χρήση µουσικών οργάνων 302
247. ΚΕΚ - Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 304
248. Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) 305
248α. Κέντρα ιαµατικού τουρισµού - θερµαλισµού 306, 248, 308, 499
249. Κέντρα κοινωνικής & επαγγελµατικής ένταξης απεξαρτηµένων ατόµων ή ατόµων υπό απεξάρτηση306, 245
250. Κέντρα παραθερισµού γυµνιστών 307
251. Κέντρα θαλασσοθεραπείας 308
252. Κέντρα στήριξης αυτιστικών ατόµων 309
253. Κέντρο αποθεραπείας φυσικής & κοινωνικής αποκατάστασης ΑµεΑ κλειστής ή ηµερήσιας νοσηλείας310
254. Κέντρο Υγείας 311
255. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας 312
256. Κέτεριγκ (catering) 313
257. Κινηµατογραφικά studio 314, 455
258. Κινηµατογράφοι & πολυκινηµατογράφοι 314
259. Κινηµατογράφοι αυτοκινήτων υπαίθριοι - drive in 316
260. Κλινική ιδιωτική 317
261. Κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία 318
262. Κοιµητήριο 319
263. Κοινόβιο 320
264. Κοινωφελή κτίρια & εγκαταστάσεις 320
265. Κολυµβητήριο µε κερκίδες 322
266. Κολυµβητικές δεξαµενές - πισίνες 323
267. Κονικλοτροφείο 324
268. Κοντέϊνερς (containers) 324
269. Κοραλλιογενείς σχηµατισµοί - περιοχή εκµετάλλευσης325
270. Κουρεία - κοµµωτήρια 326
271. ΚΤΕΟ Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων δηµόσια ή ιδιωτικά326
272. Κτηνιατρεία & κτηνιατρικές κλινικές µικρών ή µεγάλων ζώων 328
273. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 328
274. Κτηνοτροφικές µονάδες σε δηµόσια και µη δάση 330
275. Κτηνοτροφικά στέγαστρα τύπου θερµοκηπίου 331
276. Κτίρια ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ ή άλλου κρατικού συγκοινωνιακού φορέα - εκτός σχεδίου332
277. Κτίρια & έργα ή εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας 333
278. Κυλικείο 334
279. Κυνοκοµείο - κυνοτροφείο 334
Λ
280. Λατοµεία, µεταλλεία 335
281. Λέσχη µπριτζ 336
282. Λιµενικά έργα 337
283. Λουκουµατζίδικο 338
284. Λούνα παρκ 339
Μ
285. Μαιευτική κλινική 340
286. Μάντρες αυτοκινήτων, τροχόσπιτων, προκατασκευ-
ασµένων & σκαφών (σε γήπεδα ή οικόπεδα)
341
287. Μάντρες (γήπεδα) νεκροταφεία αυτοκίνητων 342
288. Μάντρες οικοδοµικών υλικών (σε γήπεδα ή οικόπε-
δα)
343
289. Μαντριά 344
290. Μελισσοκοµεία 345
291. Μεταλλεία 346, 335
292. Μηχανογραφικά κέντρα αυτοτελή 346
293. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 347
294. Μηχανουργεία αυτοκινήτων 348
295. Μικροβιολογικό εργαστήριο 349
296. Μονάδα τεχνητού νεφρού 350, 351
297. Μονάδες αδυνατίσµατος & διαιτολογικές µονάδες 350
298. Μονάδες αιµοκάθαρσης εκτός νοσοκοµείων και κλινικών ή µονάδα τεχνητού νεφρού351
299. Μονάδες ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και τράπεζες κρυοσυντήρησης, εξωσωµατική
            γονιµοποίηση 352, 249, 317
300. Μονάδες παραγωγής - διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, απορριµµάτων, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης
              αποβλήτων, ύδρευσης, κλπ 352
301. Μονάδες φροντίδας ηλικιωµένων - ΜΦΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα 353
302. Μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής & διαπαιδαγώγησης 353, 393
303. Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) - µονάδες ψυχικής υγείας354
304. Μουσεία - Πινακοθήκες 355
305. Μουσικά εκπαιδευτήρια 356
306. Μπαρ (καφέ - µπαρ) bar 357
307. Μπιλιάρδο & σφαιριστήριο 358
308. Μπόουλιγκ - bowling 359
309. Μπουάτ 360
310. Μπουγατσάδικο 361
Ν
311. Ναυπηγείο & ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις (ΝΑΖΩ)362
311α. Ναυτικά Οχυρά 362
312. Νεκροταφείο 363, 319
313. Νεκροτοµείο 363
314. Νερό 364, 90
315. Νηπιαγωγείο 364
316. Νοσοκοµεία 366
317. Ντίσκο - discoteque 366
Ξ
318. Ξενοδοχεία & λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 368
319. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων 370
320. Ξενοδοχεία σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια 371
321. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων 5,4 και 3 αστέρων372
322. Ξενοδοχεία τύπου motel 4 και 3 αστέρων 374
323. Ξενώνες µικρού δυναµικού (περί τις 20 κλίνες) & ξενώνες νεότητας376
324. Ξενώνες νοσηλευτικής φροντίδας και ανακουφιστικής αγωγής ασθενών377
325. Ξηραντήρια 378
326. Ξηροί καρποί & ζαχαρώδη προϊόντα 379
327. Ξυλουργεία 380
Ο
328. Οβελιστήριο 381
329. Οδοντιατρείο 382
330. Οδοντοτεχνικό ιατρικό εργαστήριο 383
331. Οίκοι ανοχής 384
332. Οίκος ευγηρίας - γηροκοµείο δηµόσιο - δηµοτικό 384
333. Οικοτροφείο 385, 389
334. Οινοµαγειρείο 386
335. Ολυµπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις 387
336. Οπτικά είδη 388
337. Ορφανοτροφείο - οικοτροφείο δηµόσιο - δηµοτικό 389
338. Ορειβατικά καταφύγια 390
339. Ορνιθοτροφεία 390, 428
Π
340. Παγωτοπωλείο 391
341. Παιδικές εξοχές 391, 278
342. Παιδικός - βρεφικός σταθµός δηµόσιος - δηµοτικός 392
343. Παιδικός - βρεφικός σταθµός ιδιωτικός, µονάδες φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης (ΦΠΑΔ)393
344. Παιδότοποι 394
345. Παιχνίδια µε νερό (water park ή water land) 395
346. Πανήγυρεις 396, 500
347. Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου & πυρηνικών καυσίµων396
348. Παραγωγή & πρωτογενής επεξεργασία σιδηρούχων & µη σιδηρούχων µετάλλων 397
348α. Παρασκευαστήρια ζωοτροφών 398, 89
349. Παρασκευαστήρια τροφίµων & ποτών 398
350. Παρασκευαστήρια ειδών ζαχαροπλαστικής 399, 230
351. Παρασκευή φύλλων κρούστας 399
352. Πάρκιγκ 400, 438
353. Περίθαλψη 400
354. Περίπτερα 402
355. Περίπτερα εκλογικών καταλόγων 403
356. Περίπτερα προεκλογικά 404
357. Πινακοθήκη 405
358. Πισίνα 405, 322, 323
359. Πίστες αυτοκινητιδίων (go kart) 406
360. Πιστωτικά ιδρύµατα 407, 489
361. Πιτσαρία 407
362. Πλανητάριο 408, 355
363. Πλυντήριο - λιπαντήριο αυτοκινήτων 408
364. Πλυντήρια ρούχων βιοµηχανικού τύπου 409
365. Πλυντήρια ρούχων οργανωµένα 410
366. Πλωτές εξέδρες 411
367. Πνευµατικό κέντρο 412
368. Ποιµνιοστάσιο 413
369. Πολιτιστικά κτίρια 414
370. Πολυϊατρείο & πολυοδοντιατρείο 415
371. Πολυκατάστηµα 416
372. Πρακτορεία ιπποδροµιακού στοιχήµατος 417
373. Πρακτορείο µεταφορών & εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκίνητων 418, 446
374. Πρατήριο άρτου 418
375. Πρατήριο ελαίου & µαγειρικών λιπών 419
376. Πρατήριο βενζίνης 419, 422
377. Πρατήριο γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστικής 420
378. Πρατήριο προϊόντων αλλαντοποιΐας - τυροκοµίας 421
379. Πρατήριο υγρών καυσίµων 422
380. Πρατήριο υγραερίου 424
381. Πρεσβεία ή προξενείο 425
382. Προσωρινές εγκαταστάσεις 426, 270
383. Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) 426
384. Πτηνοπωλείο - αυγοπωλείο 427
385. Πτηνοτροφεία - Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 428
386. Πυροσβεστική υπηρεσία 429
Ρ
387. Ραδιοφωνικοί σταθµοί 429, 444
388. Ραντάρ 430
389. Ραφεία & υποδηµατοποιεία 431
Σ
390. Σιδερωτήρια 432
391. Σιδηροδροµικά αµαξοστάσια 433
392. Σιδηρουργεία 434
393. Silos 434, 118
394. Σνακ bar 435
395. Σκοπευτήρια 436
396. Στάβλοι 437
397. Στάθµευση - σταθµοί αυτοκινήτων (κτίριο γήπεδο)
- Επαγγελµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων438
398. Σταθµοί αστικών λεωφορείων & τρόλεϊ 440
399. Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων - ΣΕΑ – Κέντρα Διοίκησης αυτοκινητοδρόµων - Σταθµοί διοδίων 441
400. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (ανεµογεννήτριες-
         υδροηλεκτρικοί σταθµοί κλπ) και µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)442
401. Σταθµοί ραδιοεπικοινωνίας 444
402. Σταθµοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων 446
403. Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων 447
404. Σταθµοί ΟΣΕ & εγκαταστάσεις στη ζώνη απαλλοτρίωσης448
405. Στάσεις & σταθµοί αστικού, προαστιακού, µετρό &τραµ449
406. Σταυλισµός ζώων 450
407. Στέγαση δηµοσίων υπηρεσιών 451
408. Στέγη αυτόνοµης διαβίωσης για ΑµεΑ 452, 123
409. Στέγη υποστηριζόµενης διαβίωσης ατόµων µε αναπηρία ("ΣΥΔΑµεΑ")452
410. Στεγνοκαθαριστήρια 453
411. Στίβος πλήρης 454
412. Στούντιο παραγωγής ταινιών 455
413. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 456
414. Συµβουλευτικοί σταθµοί, κέντρα και θεραπευτήρια σωµατικής και ψυχικής απεξάρτησης & κοινωνικής
       Επανένταξης 457, 245
415. Συναρµολόγηση & επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών & µηχανών γραφείου457
416. Συνεδριακά κέντρα 458
417. Συνεργεία αυτοκινήτων µοτοσυκλετών & ποδηλάτων460
418. Συνεργεία γεωργικών µηχανηµάτων 462
419. Συστήµατα µεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων 463
420. Σφαγεία 464
421. Σφαιριστήριο 465, 358
422. Σχολές αισθητικής & κοµµωτικής 465
423. Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 466
424. Σχολές ξεναγών 467
425. Σχολές οδηγών 468
426. Σχολές τουριστικής εκπαίδευσης 469
427. Σχολές χορού 470
428. Σχολές υποβρύχιας κολύµβησης 470
429. Σχολή δραµατικής τέχνης 471
430. Σχολή εκπαίδευσης µικρών ζώων 472, 207
431. Σχολή ιστιοπλοΐας 472
432. Σχολή κινηµατογραφίας 474
433. Σχολή σκηνοθεσίας 475
434. Σχολή τηλεοράσεως 476
435. Σωφρονιστικά καταστήµατα - φυλακές & κτίρια του υπουργείου δικαιοσύνης 477
Τ
436. Ταβέρνα 478
437. Ταπετσαρίες επίπλων 479
438. Ταπητοκαθαριστήρια 480
439. Terminals από & προς αεροδρόµια - ελικοδρόµια 481
440. Τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτήρια & λύκεια
          (TEE, ΤΕΛ) Επαγγελµατικό λύκειο (ΕΠΑΛ) και Επαγγελµατικές σχολές (ΕΠΑΣ) δηµόσια 482
441. Τεχνικά παίγνια 482, 358, 465
442. Τηλεοπτικά στούντιο 483
443. Τηλεοπτικοί σταθµοί 483, 444
444. Time sharing (τουριστικά καταλύµατα που µισθώνονται) 483, 518
445. Τουριστικά γραφεία, καταστήµατα & επιχειρήσεις 484
446. Τουριστικές εγκαταστάσεις 484, 189, 368
447. Τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις ή κατοικίες 485
448. Τουριστικοί αναβατήρες & τελεφερίκ 486
449. Τουριστικοί λιµένες 487
450. Τράπεζες άνω των 70 µ2 488
451. Τράπεζες κάτω των 70 µ2 489
452. Τροφοδοσία µε τρόφιµα 489, 313
453. Τροχόσπιτα 490
454. Τσίρκο 491
455. Τυπογραφείο - βιβλιοδεσία 492
456. Τυροκοµείο 493
457. Τυροπιτάδικο 494
458. Τυχερά παιχνίδια 495, 263
Υ
459. Υβριδικοί σταθµοί 495
460. Υγειονοµικός σταθµός 496, 311
461. Υδατικοί πόροι - Αξιοποίηση 496, 90, 498
462. Υδατοκαλλιέργειες 496
463. Υδροηλεκτρικοί σταθµοί και Υδροηλεκτρικά έργα 498
464. Υδροθεραπευτήρια 499
465. Υπαίθριο εµπόριο 500
466. Υπεραγορές 501
467. Υποσταθµός ΔΕΗ 502
Φ
468. Φανοποιία 502
469. Φαρµακαποθήκη 504
470. Φαρµακεία 505
471. Φαρµακοβιοµηχανία 506
471α. Φάροι 506
472. Φαστ φουντ - fast food 507, 235
473. Φροντιστήρια 507
474. Φυλακές 508, 477
475. Φυσικοθεραπευτήριο 508
475α Φωτοβολταϊκοί σταθµοί 509, 442
476. Φωτογραφείο 509
Χ
477. Χαρτοπωλείο 510
478. Χηµική βιοµηχανία 511
479. Χιονοδροµικό κέντρο 512
480. Χοιροστάσια 513
481. Χονδρικό εµπόριο 514
482. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 515
483. Χρήση αιγιαλού & παραλίας 516
484. Χρήση νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων517
485. Χρονοµίσθωση (Time sharing) 518
486. Χώροι αναψυχής 519
487. Χώροι αναψυχής & άθλησης 520
488. Χώροι & εγκαταστάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς 521
489. Χώροι λατρείας 521, 247
490. Χώροι συνάθροισης κοινού 522
491. Χώροι υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (χωµατερή- µικροί ΧΥΤΑ)524
Ψ
492. Ψαροταβέρνα 525
493. Ψητοπωλείο 526
494. Ψιλικατζίδικο 527
495. Ψυκτικοί θάλαµοι 528
496. Ψυχαγωγικές δραστηριότητες 529
497. Ψυχιατρείο 530
Company Owners:NTOULIS N.-TRIVELLA E.-NTOULI M.-NTOULIS I.E. CALL FOR APPOINTMENT IN OUR OFFICES ALL OVER ATTIKI ATHENS GREECE Telephone center : +30 2108011482, 6972173023 Background image: ΞΥΣΤΑ (ΠΥΡΓΙ ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (ΒΑΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1966 ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΝΤΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ