ΝΤΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.-ΝΤΟΥΛΗ Μ.-ΝΤΟΥΛΗΣ Ι.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & REAL ESTATE,τηλ.κέντρο 210 8011482

3.E1,Ε2 & E9 ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο νόμος προβλέπει μείωση φόρου στο 50%, αλλά η εφαρμογή του Ε9 2014(2013)δεν κάνει διάκριση στους χώρους

Παγίδα στο Ε9 για τακτοποιημένα αυθαίρετα:Βγάζει διπλάσιο ΦΑΠ από το νόμιμο

Μεγαλύτερα ποσά φόρου ακίνητης περιουσίας από αυτά που
προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία καλούνται να πληρώσουν για το 2013 χιλιάδες
φορολογούμενοι, οι οποίοι τακτοποίησαν με το νόμο Παπακωνσταντίνου βοηθητικούς
χώρους και τους μετέτρεψαν σε χώρους κύριας χρήσης.

Ο νόμος προβλέπει ότι όσοι έχουν τακτοποιήσει σοφίτες, υπόγεια και πατάρια
θα πληρώνουν το 50% των φόρων που επιβάλλονται σε αυτούς, αλλά η εφαρμογή του
Ε9 δεν διαχωρίζει το είδος των χώρων και υπολογίζει το φόρο κανονικά.

Σύμφωνα με το νόμο 4014/2011, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ιδιοκτήτης
κατοικίας έχει πληρώσει το προβλεπόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο και με αυτό τον
τρόπο έχει «τακτοποιήσει», ως χώρους κύριας χρήσης, υπόγειες στάθμες, σοφίτες
και πατάρια που πολεοδομικά δεν αποτελούν όροφο, τότε οποιοσδήποτε φόρος
επιβληθεί στους συγκεκριμένους χώρους θα πρέπει να υπολογίζεται επί αξίας
μειωμένης κατά 50%. Θα πρέπει, δηλαδή, κατά τον υπολογισμό της φορολογητέας
αξίας των συγκεκριμένων χώρων να εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης 50%.
Προϋπόθεση για τη μείωση της φορολογητέας αξίας στο μισό είναι οι συγκεκριμένοι
χώροι να έχουν «τακτοποιηθεί» ως κύριοι χώροι κατοικίας, όχι ως βοηθητικοί.

Ωστόσο, η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας υποβλήθηκαν οι δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το 2013 δεν περιελάμβανε κάποιο ειδικό πεδίο για
την ξεχωριστή αναγραφή των τετραγωνικών μέτρων των συγκεκριμένων χώρων, ώστε να
διαχωριστούν από τους υπόλοιπους χώρους και η αντικειμενική αξία τους να ληφθεί
υπόψη μειωμένη στο 50% κατά τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας. Η
έλλειψη του ειδικού πεδίου για την ξεχωριστή δήλωση των συγκεκριμένων χώρων
παρατηρείται και στην εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων
Ε9 για το έτος 2013, η οποία έχει τεθεί ήδη σε παραγωγική λειτουργία.

Ως εκ τούτου η αντικειμενική φορολογητέα αξία των υπογείων, των σοφιτών και
των παταριών που «τακτοποιήθηκαν» ως χώροι κύριας χρήσης έχει ληφθεί υπόψη
χωρίς την προβλεπόμενη μείωση του 50% κατά τον υπολογισμό του ΦΑΠ. Έτσι, οι
ιδιοκτήτες που υπάγονται σε ΦΑΠ και έχουν «τακτοποιήσει» τους χώρους αυτούς
βάσει του ν. 4014/2011 έχουν κληθεί να καταβάλουν διπλάσιο φόρο για τα
τετραγωνικά μέτρα των συγκεκριμένων χώρων, χωρίς να έχουν καν τη δυνατότητα της
εκ των υστέρων διόρθωσης του λάθους αυτού μέσω της υποβολής των τροποποιητικών
δηλώσεων Ε9, ώστε η μείωση να υπολογιστεί τελικά με τη νέα εκκαθάριση.

Το μέγεθος του προβλήματος γίνεται καλύτερα αντιληπτό αν ληφθεί υπόψη ότι,
με βάση τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε9 που έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών,
οι βοηθητικοί χώροι που μετατράπηκαν παράνομα σε χώρους κύριας χρήσης και
«τακτοποιήθηκαν» με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 4014/2011 πρέπει να δηλωθούν
σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση και τη χρήση τους από το έτος το
επόμενο αυτού στο οποίο υπεβλήθη η δήλωση «τακτοποίησης».

Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε δυνατότητα εμφάνισης των επιφανειών αυτών σε
ειδικό ξεχωριστό πεδίο του Ε9, οι φορολογούμενοι οι οποίοι «τακτοποίησαν» το
2012 υποθέσεις μετατροπής υπογείων, σοφιτών και παταριών σε χώρους κύριας
χρήσης υποχρεώθηκαν να δηλώσουν στο Ε9 του 2013 τις «τακτοποιημένες» αυτές
επιφάνειες στο ίδιο πεδίο με τις λοιπές επιφάνειες κύριων χώρων των κατοικιών
τους. Έτσι η αξία των συγκεκριμένων επιφανειών υπολογίστηκε για την επιβολή του
ΦΑΠ του 2013 χωρίς να ληφθεί υπόψη ο μειωτικός συντελεστής 50% που προβλέπει ο
νόμος 4014/2011. Δυνατότητα εκ των υστέρων υπολογισμού του μειωτικού συντελεστή
δεν υφίσταται ούτε τώρα που υποβάλλονται τροποποιητικές-διορθωτικές δηλώσεις Ε9
έτους 2013.

Το πρόβλημα θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο από το 2014 με την εφαρμογή του
Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, όταν με βάση τις δηλώσεις Ε9 θα φορολογούνται πλέον
όλοι όσοι κατέχουν κατοικίες με χώρους που έχουν «τακτοποιηθεί» με το ν.
4014/2011 και όχι μόνο εκείνοι οι οποίοι κατέχουν κτίσματα και εντός σχεδίου
οικόπεδα συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, όπως γίνεται τώρα με τον ΦΑΠ.

Εάν δεν προβλεφθεί ειδικό πεδίο για να δηλώνονται χωριστά οι συγκεκριμένοι
χώροι, τότε όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν «τακτοποιήσει» χώρους αυτών των
περιπτώσεων με το ν. 4014/2011 θα πληρώνουν γι' αυτούς διπλάσιο ποσό Ενιαίου
Φόρου Ακινήτων.

Έντυπο Ε9 2014, ακίνητα, ΕΝΦΙΑ, συνιδιοκτησία, αυθαίρετα, ημιυπαίθριοι

http://www.money-money.gr/news/odigos-i-pagides-tou-e9-gia-to-2014-pii-ke-pos-prepi-na-to-ipovaloun-ti-ischii-gia-afthereta-imiipethrious/735

Μέχρι τέλος Μαΐου πρέπει να υποβληθεί το έντυπο Ε9 με τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων

Οδηγός: Οι παγίδες του Ε9 για το 2014 - Ποιοι και πώς πρέπει να το υποβάλουν - Τι ισχύει για αυθαίρετα, ημιυπαίθριους

Πώς θα δηλωθούν κατοικίες και λοιπά κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια,
αυθαίρετα, ημιυπαίθριοι και λοιποί «τακτοποιημένοι» κύριοι και βοηθητικοί
χώροι, κοινόχρηστες θέσεις υπόγειου πάρκινγκ ή υπόγειων αποθηκών, κοινόχρηστες
πισίνες, μεταφορά συντελεστή δόμησης και δικαίωμα υψούν

Δήλωση Ε9 για το 2014 πρέπει να υποβάλουν μέχρι το
τέλος Μαϊου πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι, είτε για να
επικαιροποιήσουν την κατάσταση της ακίνητης περιουσίας τους και να υπολογιστεί
ο νέος
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) είτε για να δηλώσουν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους, που έλαβαν χώρα
κατά τη διάρκεια του 2013.

Η υποβολή του νέου Ε9 του 2014 πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της
εφαρμογής για το «περιουσιολόγιο», η οποία λειτουργεί στον λογαριασμό που έχει
κάθε φορολογούμενος στο σύστημα TAXISNET. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30
Μαϊου.

Το νέο έντυπο Ε9, με βάση το οποίο θα υπολογιστεί ο νέος Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων, κρύβει πολλές «παγίδες» που θα αυξήσουν τη φορολογική
επιβάρυνση για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας.

Πραγματική κατάσταση του ακινήτου

Όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα ακίνητα πρέπει πλέον
να δηλώνονται και να φορολογούνται στην πραγματική τους κατάσταση, ανεξαρτήτως
του τί αναγράφουν τα συμβόλαια ή τί έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. Αν δεν
τηρηθεί αυτή η αρχή, τότε σε περίπτωση ελέγχου, θα επιβάλλονται πρόσθετοι
φόροι, πρόστιμα και τόκοι. Εξάλλου, με βάση τη νέα νομοθεσία για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
φέτος για πρώτη φορά θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια, οι κοινόχρηστοι υπόγειοι
χώροι στάθμευσης, οι κοινόχρηστες αποθήκες και οι πισίνες που βρίσκονται στον
κοινόχρηστο χώρο των πολυκατοικιών, οι «τακτοποιημένοι» αυθαίρετοι χώροι, τα
πατάρια, τα πλατύσκαλα ακόμη και τα διαμερίσματα των θυρωρών στις πολυκατοικίες
ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούνται ή όχι.

Από το νέο φόρο ακινήτων θα «γλιτώσουν» πάντως τα γεωργικά και κτηνοτροφικά
κτίσματα (αποθήκες, μαντριά κλπ), τα δεσμευμένα ακίνητα και κτίσματα τα οποία
δεν έχουν καθόλου... στέγη.

Αυθαίρετα και ημιυπαίθριοι

Προκειμένου να εφαρμοστούν όλα τα προαναφερθέντα, το Ε9 πρέπει φέτος να το
υποβάλουν όλοι όσοι νομιμοποίησαν ή τακτοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα,
ημιυπαίθριους ή άλλους χώρους εντός του 2013 καθώς και όσοι προέβησαν σε
«νομιμοποιήσεις» αυθαιρέτων ή «τακτοποιήσεις» ημιυπαίθριων και άλλων χώρων
εντός των προηγουμένων ετών, αλλά δεν δήλωσαν τα σχετικά στοιχεία στο Ε9 κατά
τα αντίστοιχα έτη. Σε κάθε περίπτωση, τα ακίνητα πρέπει να δηλωθούν στην
πραγματική τους κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις νομιμοποιήσεις ή
«τακτοποιήσεις».

Σημειώνεται ότι ειδικά για όσους «τακτοποίησαν» ημιυπαίθριους χώρους, η
υποχρεωτική δήλωσή τους στο Ε9 κρύβει μια μεγάλη «παγίδα». Μέχρι σήμερα οι
φορολογούμενοι αυτοί δεν ήταν υποχρεωμένοι να δηλώσουν τους «τακτοποιημένους»
ημιυπαίθριους στο Ε9 παρά μόνο στην περίπτωση που μεταβίβαζαν το ακίνητο. Τώρα
με την υποχρεωτική αναγραφή καί των ημιυπαίθριων χώρων αυτομάτως αυξάνεται και
η επιφάνεια των κατοικιών που θα πρέπει να δηλώσουν στην Εφορία, με συνέπεια
την αύξηση του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να καταβάλουν φέτος.

Επιπλέον, το Ε9 για το τρέχον έτος πρέπει να το υποβάλουν και όλοι όσοι
κατέχουν ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται από τον νέο Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας
Ακινήτων, μεταξύ των οποίων και όσοι κατέχουν θερμοκήπια, στάβλους, μαντριά, κοτέτσια
και αποθήκες προϊόντων φυτικής ή ζωικής παραγωγής, προκειμένου τα ακίνητα αυτά
να καταγραφούν και να απαλλαγούν από τον νέο φόρο ακινήτων (τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν φέτος το Ε9

Aναλυτικά, την υποχρέωση να υποβάλουν φέτος τη δήλωση στοιχείων ακινήτων
έχουν οι εξής φορολογούμενοι:

1. Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του 2013, οι
οποίες υπάρχουν και την 1η Ιανουαρίου 2014.Σʼ αυτή την κατηγορία, υπάγονται
όσοι το περασμένο έτος:

- πώλησαν ή αγόρασαν ακίνητα,

- μεταβίβασαν ή απέκτησαν ακίνητα με δωρεές ή γονικές παροχές,

- κληρονόμησαν ακίνητα ,

- μεταβίβασαν ή απέκτησαν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτων,

- είχαν οποιεσδήποτε μεταβολές στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή στις επιφάνειες
των ακινήτων τους

2. Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε
κάποια κατηγορία απαλλαγών από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

3. Τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν ακίνητα τα οποία
απαλλάσσονται
από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή προβλέπεται μείωση αυτού. Στην κατηγορία αυτή
υπάγονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που θα πρέπει να δηλώσουν χώρους
αποθήκευσης προϊόντων φυτικής ή ζωικής παραγωγής, μαντριά, στάνες, θερμοκήπια,
κ.λπ. Για τα κτίσματα αυτά προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

4. Όσοι κατέχουν αυθαίρετα κτίσματα ή ημιυπαίθριους ή
βοηθητικούς ή κύριους χώρους που έχουν «τακτοποιηθεί»
ή «νομιμοποιηθεί»,
μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγράψει τα ακίνητα αυτά ή τους χώρους
αυτούς σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9. Οι χώροι και τα κτίσματα που
«τακτοποιήθηκαν» ή νομιμοποιήθηκαν πρέπει να δηλωθούν πλέον στη νέα τους
(«τακτοποιημένη» ή «νομιμοποιημένη») κατάσταση ώστε η εικόνα του Ε9 συμφωνεί με
τις δηλώσεις των μηχανικών για την τακτοποίηση. Έτσι

5. Όποιος έχει ακίνητο σε πολυκατοικία, η οποία
διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα
ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους
αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης, για να τους αναγράψει στη δήλωση στοιχείων
ακινήτων. Οι χώροι αυτοί θα δηλωθούν εφόσον είναι παρακολουθήματα του ακινήτου
(κάτι τέτοιο αναγράφεται στο συμβόλαιο) και εφόσον υπάρχει αποκλειστική χρήση
κοινόχρηστου χώρου. Δεν πρέπει, να δηλωθούν περιπτώσεις που δεν αποτελούν
παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας.

6. Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του
αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της
οικοδομής ή έχουν χρησιμοποιηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο από αυτόν τα ακίνητα
πριν την παρέλευση της τετραετίας. Επίσης το Ε9 θα υποβάλλει και ο
οικοπεδούχος, για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα.

7. Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης
(ΟΤΑ, ΝΠΔΔ), ο οποίος κατέχει το ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του φορέα.

8. Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην
«Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.»
, εφόσον κατέχει το ακίνητο με τη
συναίνεση των εταιρειών αυτών.

9. Οι Ο.Τ.Α. για τα ακίνητα τα οποία έχουν δεσμεύσει και έχει
προσδιορισθεί η αποζημίωση, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η
καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. (Ο κύριος του δεσμευμένου από Ο.Τ.Α.
ακινήτου εξακολουθεί να είναι υπόχρεος να δηλώνει το ακίνητο).

Τα 23 σημεία-SOS - Τι πρέπει να προσέξετε

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία κατά
την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του 2014:

Διαγραφή ακινήτων. Τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή
μεταβίβασης αναγράφονται υποχρεωτικά όχι μόνο στην περίπτωση προσθήκης ακινήτου
αλλά και στην περίπτωση διαγραφής ακινήτου από την περιουσιακή κατάσταση του
φορολογούμενου.

Αυθαίρετα. Σε περίπτωση δήλωσης αυθαιρέτων
κτισμάτων ή κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφεται η μικτή
επιφάνεια αυτών (κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κλπ), με αποτέλεσμα να αυξάνεται η
επιφάνεια των κτισμάτων που θα φορολογηθούν.

Τακτοποιημένοι αυθαίρετοι βοηθητικοί χώροι: Δεν προβλέπεται
ξεχωριστός κωδικός στον οποίο θα έπρεπε να δηλωθούν οι «τακτοποιημένοι»
αυθαίρετοι βοηθητικοί χώροι (υπόγεια, εσωτερικοί εξώστες και σοφίτες) που
μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης. Για τους χώρους αυτούς εφαρμόζεται
μειωτικός συντελεστής 50% κατά τον υπολογισμό του φόρου. Από τη στιγμή που οι
χώροι αυτοί θα δηλωθούν ως κύριοι ή βοηθητικοί χώροι θα φορολογηθούν χωρίς την
έκπτωση του 50% που προβλέπει ο ν. 4014/2011 και οι φορολογούμενοι θα
επιβαρυνθούν με διπλάσιο φόρο.

Αγροτεμάχια. Δηλώνονται σε ξεχωριστές γραμμές
ανάλογα με το αν είναι ελιές, υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες, βοσκότοποι,
μεταλλεία- λατομεία, υπαίθριες εκθέσεις ή χώροι στάθμευσης. Ξεχωριστή γραμμή
υπάρχει για αποθήκες και γεωργικά κτίσματα στα οποία προβλέπεται απαλλαγή από
τον ΕΝΦΙΑ.

Κοινόχρηστοι χώροι. Στεγασμένες κοινόχρηστες θέσεις
στάθμευσης και κοινόχρηστες κολυμβητικές δεξαμενές και αποθήκες πρέπει να
δηλωθούν από τον κάθε συνιδιοκτήτη σύμφωνα με το ποσοστό του, εφόσον αποτελούν
παρακολουθήματα του ακινήτου.

Κατοικίες θυρωρών. Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούσαν ή
χρησιμοποιούν ως κατοικίες οι θυρωροί πολυκατοικιών και ανήκουν από κοινού σε
όλους τους συνιδιοκτήτες, πρέπει να δηλωθούν από τον καθένα από αυτούς σύμφωνα
με το ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτού επί του οικοπέδου.

Ημιυπόγειοι χώροι. Οι ημιυπόγειοι χώροι πρέπει να
αναγραφούν ως ισόγειοι εκτός αν υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής
υπηρεσίας ότι αυτοί είναι υπόγειοι. Έτσι για τους συγκεκριμένους χώρους θα
εφαρμοστεί υψηλότερος συντελεστής ορόφου και θα προκύψει μεγαλύτερος ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ημιώροφοι. Ο κάθε ημιώροφος πρέπει να αναγράφεται
ως πρώτος όροφος.

Πατάρια. Το πατάρι προστίθεται στην επιφάνεια
του κύριου ή βοηθητικού χώρου ανάλογα με τη χρήση του με αποτέλεσμα να
αυξάνεται η επιφάνεια του ακινήτου που φορολογείται.

Ξεχωριστό Ε9. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το
οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.

Ανήλικα τέκνα. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων ανηλίκου
προστατευόμενου τέκνου πρέπει να υποβληθεί από τον υπόχρεο γονέα, στο όνομα του
τέκνου.

Ενιαία ιδιοκτησία. Κάθε ενιαία ιδιοκτησία αναγράφεται σε
μια γραμμή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Κατ' εξαίρεση, κτίσματα επί οικοπέδου
χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά
όροφο και τα στοιχεία του οικοπέδου αναγράφονται σε μία εξ αυτών. Στη γραμμή,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου, αναγράφεται και η συνολική
επιφάνεια των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο και προσμετρώνται στο
συντελεστή δόμησης. Αν όμως στο υπόγειο ή στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα
διαφορετικής κατηγορίας, αυτά αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και, σε μια
μόνο από αυτές, αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου και η συνολική επιφάνεια
των κτισμάτων.

Κτίσματα – οικόπεδα. Σε κάθε περίπτωση
αναγραφής κτισμάτων απαιτείται και η συμπλήρωση των στοιχείων του οικοπέδου ή
γηπέδου, επί του οποίου βρίσκονται αυτά. Δεν συμπληρώνονται στοιχεία οικοπέδου
αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι οριζόντιες ιδιοκτησίες
κατοικιών, επαγγελματικών στεγών, αποθηκών και θέσεων στάθμευσης σε
πολυκατοικία έχουν δημιουργηθεί εν ζωή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και εφόσον η
αξία του οικοπέδου υπολογίζεται με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού
αξίας ακινήτων.

Έτος κατασκευής. Το έτος κατασκευής του ακινήτου
αναγράφεται όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή από την
τελευταία αναθεώρησή της. Σε περίπτωση ενιαίου κτίσματος, τμήματα του οποίου
έχουν διαφορετική παλαιότητα, έτος κατασκευής είναι το έτος έκδοσης της
νεότερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ως έτος έκδοσής
της λαμβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο.

Οριζόντια ιδιοκτησία. Εφόσον υπάρχει σύσταση
οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφεται η καθαρή επιφάνεια των κύριων ή βοηθητικών
χώρων. Σε περίπτωση που στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφεται μόνο μικτή
επιφάνεια, προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή επιφάνεια, αφαιρείται ποσοστό
10% της μικτής επιφάνειας. Η επιφάνεια των ακινήτων αναγράφεται είτε με δύο (2)
δεκαδικά ψηφία είτε σε ακέραιο αριθμό.

Συνιδιοκτησία. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας των ακινήτων
αναγράφεται με τη χρήση πέντε δεκαδικών ψηφίων.

«Τυφλό» κτίσμα. Όταν κτίσμα έχει πρόσοψη αποκλειστικά σε
ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο ή σε στοά, θεωρείται «τυφλό». Όταν οικόπεδο ή γήπεδο
δεν έχει καμία πρόσοψη σε δρόμο ή πλατεία, θεωρείται τυφλό. Σε περίπτωση τυφλού
κτίσματος, εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, αναγράφονται
υποχρεωτικά τα στοιχεία του οικοπέδου και εφόσον αυτό δεν είναι τυφλό,
αναγράφεται σε διαφορετική γραμμή, ώστε να δηλωθεί η πρόσοψή του, με συμπλήρωση
και της συνολικής επιφάνειας των επ' αυτού κτισμάτων.

Μεταφορά συντελεστή δόμησης. Σε περίπτωση
μεταφοράς συντελεστή δόμησης ως γεωγραφικά στοιχεία αναγράφονται αυτά του
βαρυνόμενου ακινήτου, ως επιφάνεια αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα του
μελλοντικού κτίσματος, ως όροφος, πλην του ισογείου που έχει τον κωδικό 0,
αναγράφεται ο κωδικός 1 και δεν συμπληρώνονται στοιχεία οικοπέδου.

Βοηθητικοί χώροι. Η επιφάνεια βοηθητικών χώρων αποθηκών,
κολυμβητικών δεξαμενών και θέσεων στάθμευσης που αποτελούν, κατά τον τίτλο
κτήσης ή τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, παρακολούθημα κτίσματος
αναγράφονται στην ίδια γραμμή ως βοηθητικοί χώροι αυτού. Εφόσον δεν προκύπτει η
επιφάνεια της θέσης στάθμευσης, η επιφάνεια αυτής θεωρείται ότι είναι 20 τ.μ..

Διαφορετικά ποσοστά. Όταν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ή
διαφορετικά εμπράγματα δικαιώματα επί του ιδίου ακινήτου, αυτά αναγράφονται σε
χωριστές γραμμές.

«Σκελετοί». Οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν
δημιουργηθεί αλλά την 1η-1-2014 δεν έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός
(σκελετός) αυτών, δηλώνονται ως οικόπεδα με τα ποσοστά ιδιοκτησίας ή
συνιδιοκτησίας επί αυτού. Σε περίπτωση όμως που, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013,
έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο ακίνητο ανεγειρόμενης οικοδομής σε
οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και πριν την έναρξη εργασιών επί του οικοπέδου,
εφόσον προβλέπεται ότι αυτό θα παραδοθεί αποπερατωμένο στον αγοραστή, δηλώνεται
ως αποπερατωμένο.

Κτίσματα χωρίς στέγη. Δεν αναγράφονται
στοιχεία κτίσματος όταν υπάρχει παντελής έλλειψη στέγης. Αν υπάρχει μερική
έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη
λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές.

Δικαίωμα υψούν. Το δικαίωμα υψούν, που έχει
δημιουργηθεί ως αυτοτελής ιδιοκτησία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αναγράφεται
ως οικόπεδο με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου, χωρίς να
συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο.
Εφόσον το δικαίωμα αναφέρεται σε χιλιοστά στον «αέρα» του οικοπέδου, σε
προσδοκώμενη αλλά αβέβαιη δυνατότητα δόμησης, λογίζεται ως μη οικοδομήσιμο
οικόπεδο, μη δυνάμενο να τακτοποιηθεί.

Έντυπο Ε9, εφορία

Τι πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι για την καταγραφή της ακίνητης
περιουσίας, των ημιυπαίθριων και των αυθαιρέτων

http://www.money-money.gr/news/odigos-gia-to-e9-apantisis-se-krisima-erotimata-ke-paradigmata-gia-ti-simplirosi-tou/508

Οι παγίδες του Ε9: 22 απαντήσεις σε κρίσιμα
ερωτήματα και παραδείγματα για τη συμπλήρωσή του

Τι πρέπει να κάνουν για το Ε9 τα προστατευόμενα μέλη;
Πώς πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο όσοι έχουν αυθαίρετα και ημιυπαίθριους
χώρους. Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρίσκετε το ακίνητο στο χάρτη; Δείτε τις
απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα στον οδηγό του money-money.gr.

Με τις απαντήσεις που δίδονται διευκρινίζεται πλήρως ποιοι φορολογούμενοι
που κατείχαν ακίνητη περιουσία την 1η-1-2013 υποχρεούνται να υποβάλουν φέτος τη
δήλωση και ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής της.

Αποσαφηνίζεται επίσης ποια είναι τα πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να
συμπληρώσουν φέτος στο Ε9 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, πώς μπορεί να
εντοπιστεί το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται κάθε κτίσμα που πρέπει
να δηλωθεί στο Ε9, πώς μπορούν να αποφευχθούν λάθη στη δήλωση της διεύθυνσης
ενός ακινήτου καθώς και με ποιο τρόπο θα αναγραφούν στο Ε9 τα αυθαίρετα
κτίσματα, οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι, τα υπόγεια και οι λοιποί χώροι που
μετατράπηκαν παράνομα σε χώρους κύριας χρήσης.

Οι 22 ερωτήσεις για το Ε9 και οι αντίστοιχες απαντήσεις έχουν αναλυτικά ως εξής:

1) Ποιοι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν φέτος
δήλωση στοιχείων ακινήτων, δηλαδή έντυπο Ε9;

Το Ε9 του 2013 πρέπει να το υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι είχαν κατά τη
διάρκεια του 2012 μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων, τα οποία είχαν δηλώσει
με προηγούμενα έντυπα Ε9, για τα έτη 2005-2012.

Οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει, μέσα από τις ιστοσελίδες www.gsis.gr ή
www.taxisnet.gr, να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του «περιουσιολογίου»,
μέσω της οποίας υποβάλλεται φέτος το Ε9, και να προβούν στις ακόλουθες
ενέργειες, ανάλογα με τις μεταβολές που είχαν στην περιουσιακή τους κατάσταση:

* να δηλώσουν κάθε νέο ακίνητο που απέκτησαν το 2012, είτε με αγορά είτε με
κληρονομιά είτε με δωρεά είτε με γονική παροχή

* να διαγράψουν κάθε ακίνητο, το οποίο πώλησαν ή μεταβίβασαν με δωρεά ή
γονική παροχή, κατά τη διάρκεια του 2012,

* να δηλώσουν κάθε άλλη μεταβολή που επήλθε το 2012 σε επιμέρους
πληροφοριακά δεδομένα ήδη δηλωθέντων ακινήτων (στα τετραγωνικά μέτρα των
επιφανειών, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας, στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος
κ.λπ.).

2) Oι φορολογούμενοι οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του
2012, δεν είχαν μεταβολές στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους δεν πρέπει να
υποβάλουν φέτος Ε9;

Οχι, εκτός εάν κατά την 1η-1-2013 είχαν εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη
κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) σε αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκότοπους,
δάση και λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίων πόλεων, δηλαδή σε ακίνητα που
δηλώνονται στον πίνακα 2 του εντύπου.

Οι φορολογούμενοι που κατείχαν ακίνητα αυτής της κατηγορίας την 1η-1-2013
υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν το Ε9, ακόμη κι αν δεν είχαν μεταβολές στα
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους εντός του 2012.

Οφείλουν, ειδικότερα, να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του
«περιουσιολογίου», μέσω της οποίας υποβάλλεται φέτος το Ε9, και να
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων που απεικονίζονται στον πίνακα 2,
συμπληρώνοντας ορισμένα νέα δεδομένα τα οποία τούς ζητούνται, όπως:

* ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου του ακινήτου (αν υπάρχει),

* το εάν το ακίνητο ρευματοδοτείται ή όχι,

* ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων των κατοικιών που βρίσκονται μέσα σε
κάθε ακίνητο του πίνακα 2,

* ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων των αποθηκών και των γεωργικών
κτισμάτων που βρίσκονται μέσα σε κάθε ακίνητο του πίνακα 2

* ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων των επαγγελματικών κτιρίων ή άλλων
ειδικών κτιρίων που βρίσκονται μέσα σε κάθε ακίνητο του πίνακα 2.

3) Οι φορολογούμενοι που κατείχαν την 1η-1-2013
εκτάσεις γης εκτός σχεδίου, μόνο τα στοιχεία των ακινήτων αυτών πρέπει να
επικαιροποιήσουν;

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι την 1η-1-2013 είχαν εμπράγματα δικαιώματα σε
εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων, δηλαδή σε ακίνητα του πίνακα 2, εφόσον
κατά την ίδια ημερομηνία είχαν εμπράγματα δικαιώματα και σε κτίσματα ή καί σε
εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα, δηλαδή καί σε ακίνητα του πίνακα 1, οφείλουν -
στο Ε9 του 2013 που θα υποβάλουν - να επικαιροποιήσουν και τα στοιχεία των
ακινήτων του πίνακα 1. Οφείλουν δηλαδή να δηλώσουν για κάθε κτίσμα ή οικόπεδο
που απεικονίζεται στον πίνακα 1 και τα ακόλουθα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία
που τους ζητούνται:

* το πλήθος (τον αριθμό) των προσόψεων που έχει το ακίνητο σε δρόμους

* τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.), εφόσον η περιοχή στην
οποία βρίσκεται το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο

* το εάν το ακίνητο ρευματοδοτείται

* τον αριθμό παροχής ρεύματος

Εάν στον πίνακα 1 υπάρχει κτίσμα που έχει δηλωθεί ως επαγγελματική στέγη θα
πρέπει, επιπλέον, να δηλωθεί ένα ακόμη στοιχείο, το μήκος της πρόσοψης του
ακινήτου σε δρόμο ή το άθροισμα των προσόψεων που «βλέπουν» σε δρόμους. Το
μέγεθος αυτό πρέπει να δηλωθεί σε μέτρα.

Επίσης, εάν στον πίνακα 1 υπάρχει οικόπεδο, πρέπει να συμπληρωθεί το μήκος
της πρόσοψής του ή το άθροισμα των προσόψεων, σε μέτρα.

4) Τελικά, ποιοι φορολογούμενοι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φέτος το Ε9;

Οι μόνοι που δεν απαιτείται να υποβάλουν φέτος το Ε9 είναι όσοι
φορολογούμενοι είχαν, την 1η-1-2013, εμπράγματα δικαιώματα μόνο σε κτίσματα και
σε εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα και κατά τη διάρκεια του 2012 δεν είχαν καμία
μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους. Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν χρειάζεται να
επικαιροποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, οπότε δεν απαιτείται να
υποβάλουν φέτος το Ε9.

5) Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν Ε9;

Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
για όλα τα ακίνητα που είχαν στην κατοχή τους την 1η-1-2013 και να
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία αυτών, ανεξάρτητα εάν είχαν μεταβολές ή όχι μέσα
στο 2012.

6) Πώς υποβάλλεται φέτος το Ε9;

Το Ε9 πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, ατομικά από κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των
υπηρεσιών του TΑΧΙSnet.

Η σύζυγος, η οποία δεν είναι ενεργή χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet,
διαρκούντος του έγγαμου βίου, πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση
στοιχείων ακινήτων της, χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο TΑΧΙSnet το όνομα
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του συζύγου της.

Αν η σύζυγος αποκτήσει και ενεργοποιήσει δικό της όνομα χρήστη και δικό της
κωδικό πρόσβασης για το TΑΧΙSnet, τότε δεν μπορεί πλέον να υποβάλει τη δήλωση
στοιχείων ακινήτων της με τη χρήση των κωδικών του συζύγου.

7) Τι γίνεται σε περίπτωση διάστασης της έγγαμης
σχέσης ή διαζυγίου;

Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου πρέπει ο σύζυγος να υποβάλει τη σχετική
δήλωσης μεταβολής στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Από την ημερομηνία κατά την
οποία καταχωρείται στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η διακοπή της έγγαμης σχέσης
διακόπτεται η δυνατότητα του πρώην ή σε διάσταση συζύγου να χρησιμοποιήσει το
δικό του όνομα χρήστη και τον δικό του κωδικό πρόσβασης στο TΑΧΙSnet για
υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων της πρώην ή σε διάσταση συζύγου.

8) Ποιος είναι υπόχρεος υποβολής Ε9 για την ακίνητη
περιουσία ανήλικου προστατευόμενου τέκνου;

Το Ε9 για την ακίνητη περιουσία ανηλίκου προστατευόμενου τέκνου υποβάλλεται
από τον υπόχρεο γονέα με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης
του ιδίου, στο όνομα του ανηλίκου τέκνου.

Σε περίπτωση που, με βάση τα μηχανογραφικά τηρούμενα στοιχεία δεν προκύπτει
ο υπόχρεος γονέας, η δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του ανηλίκου τέκνου, μετά την
ενεργοποίηση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του τέκνου.

9) Τα προστατευόμενα ενήλικα τέκνα με ακίνητη
περιουσία μπορούν να υποβάλλουν Ε9 με τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου
γονέα;

Από την ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου δεν είναι δυνατή η χρήση του
ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του γονέα για την υποβολή του Ε9.
Συνεπώς, τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα, σε περίπτωση που δεν έχουν δικούς
τους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο ΤΑΧΙSnet, θα
πρέπει δηλαδή να αποκτήσουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

10) Με ποιο τρόπο δίνεται η δυνατότητα υποβολής
δήλωσης Ε9 όχι μόνο για τον ΑΦΜ του υπόχρεου αλλά και για τη σύζυγό του ή και
τα προστατευόμενα μέλη;

Σε κάθε περίπτωση, όποιος φορολογούμενος, με βάση τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται πιο πάνω, μπορεί να εισέλθει με τους δικούς του κωδικούς
πρόσβασης στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 όχι μόνο για τον ΑΦΜ του αλλά
και για τον ΑΦΜ της συζύγου και για τα ανήλικα τέκνα του, ενημερώνεται για τη
δυνατότητα αυτή μέσω ανοίγματος σχετικού «παραθύρου», στο οποίο μπορεί να
επιλέγει για ποιο ΑΦΜ θέλει να μπει στην εφαρμογή.

11) Τι μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος όταν, κατά την
προσπάθεια ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9, δεν βρίσκει μέσα από τη λίστα των οδών
που εμφανίζονται κάποιον ή κάποιους από τους δρόμους που περικλείουν το ακίνητο
του;

Θα πρέπει να επιλέξει τον εντοπισμό του ακινήτου μέσω εμφάνισης χάρτη, ο
οποίος περιλαμβάνει όλες τις περιοχές για τις οποίες ισχύει το σύστημα του
αντικειμενικού προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων. Εφόσον βρει
το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητό του, πρέπει να το
επιλέξει. Εάν βρει το σωστό οικοδομικό τετράγωνο, αλλά η διεύθυνση της οδού που
βρίσκεται το ακίνητο υπάρχει μέσα στο χάρτη με άλλη ονομασία από αυτή που
γνωρίζει, τότε μπορεί να επιλέξει το οικοδομικό τετράγωνο αλλά όταν επιστρέψει
στη «φόρμα» καταχώρησης του ακινήτου, στο πεδίο «Ονομασία Οδού Ακινήτου» πρέπει
να αναγράψει την ορθή διεύθυνση.

12) Τι μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος όταν δεν
βρίσκει το ακίνητό του μέσα στον χάρτη;

Εάν το ακίνητο δεν βρίσκεται στο χάρτη, ενδέχεται να βρίσκεται εκτός
συστήματος «αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων» (Α.Π.Α.Α), οπότε ο
φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει την ένδειξη «Εκτός ΑΠΑΑ». Σε κάθε περίπτωση,
πριν προβεί σε αυτή την ενέργεια πρέπει να είναι σίγουρος ότι το ακίνητο είναι
εκτός ΑΠΑΑ.

13) Τι μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος όταν
εμφανίζεται μήνυμα ότι κάποιο ακίνητό του δεν έχει εντοπιστεί μοναδικά;

Στο μήνυμα που εμφανίζεται αναφέρεται για ποιο ακίνητο πρέπει να γίνει
εντοπισμός. Στο μήνυμα αυτό αναφέρεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.)
που χαρακτηρίζει το ακίνητο. Στη συνέχεια, θα πρέπει μέσω της υποβολής δήλωσης
Ε9 να επιλεγεί «μεταβολή κτίσματος/οικοπέδου» για τον συγκεκριμένο Α.Τ.ΑΚ. και
να εντοπιστεί το ακίνητο γεωγραφικά, μέσω εμφάνισης χάρτη.

14) Πώς μπορεί ο φορολογούμενος να αποθηκεύσει τη
δήλωση στοιχείων ακινήτων (το Ε9);

Δε χρειάζεται κάποια ξεχωριστή ενέργεια. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
αποθηκεύεται προσωρινά αυτόματα σε κάθε ολοκληρωμένη ενέργεια που κάνει ο
φορολογούμενος (π.χ. εισαγωγή νέου ακινήτου κλπ.)

Τρόπος αναγραφής αυθαίρετων κτισμάτων, τακτοποιούμενων χώρων και κλειστών
ημιυπαίθριων χώρων στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων

15) Ο φορολογούμενος που έχει αυθαίρετο κτίσμα το
οποίο δεν έχει τακτοποιηθεί με κάποιο νόμο τι πρέπει να κάνει στο Ε9;

Πρέπει να δηλώσει το αυθαίρετο κτίσμα στο Ε9, σύμφωνα με την πραγματική του
κατάσταση και τη χρήση του.

16) Αν ο φορολογούμενος έχει κλείσει τους
ημιυπαίθριους χώρους της κατοικίας του και τους έχει μετατρέψει σε χώρους
κύριας χρήσης αυξάνοντας την επιφάνεια του ακινήτου, αλλά δεν έχει προχωρήσει
σε «τακτοποίηση» των αυθαίρετων αυτών παρεμβάσεων, τι πρέπει να κάνει στο Ε9;

Πρέπει να δηλώσει την κατοικία του στην πραγματική της κατάσταση. Πρέπει
δηλαδή να προσθέσει τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των «κλεισμένων»
ημιυπαίθριων χώρων στα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων του κτίσματος και να
δηλώσει το άθροισμα ως συνολική επιφάνεια κύριων χώρων.

Κι αυτό διότι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΠΟΛ.1047/10.3.2005 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών, σε περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα κτίσματος
υπερβαίνουν αυτά που αναγράφονται στο συμβόλαιο ή την οικοδομική άδεια, ο
υπόχρεος, για τις ανάγκες συμπλήρωσης του εντύπου Ε9, πρέπει να αναγράψει το
πραγματικό γεγονός και όχι ό,τι αναφέρεται στον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική
άδεια.

Στην ίδια Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι σε περίπτωση δήλωσης αυθαίρετων
κτισμάτων ή κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πρέπει να
αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών (κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).

17) Στο Ε9 ποιας χρονιάς πρέπει να δηλώνονται τα
αυθαίρετα και οι «κλεισμένοι» ημιυπαίθριοι χώροι που δεν έχουν τακτοποιηθεί;

Στο Ε9 του επόμενου έτους, από αυτό στο οποίο αποκτήθηκαν ή
κατασκευάστηκαν.

18) Πώς και πότε πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 τα κτίσματα
που «τακτοποιήθηκαν» σύμφωνα με το νόμο 3775/2009 (νόμο Σουφλιά);

Τα κτίσματα αυτά πρέπει να αναγραφούν στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων
(Ε9), σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση και τη χρήση τους. Σε κάθε
περίπτωση, τα τετραγωνικά μέτρα τυχόν «κλεισμένων» ημιυπαίθριων χώρων πρέπει να
προστεθούν στα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων του κτίσματος. Τα στοιχεία
των ακινήτων αυτών πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 από το επόμενο έτος, του έτους που
απεκτήθησαν ή κατασκευάσθηκαν.

19) Πώς και πότε πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 οι κλειστοί
ημιυπαίθριοι χώροι που έχουν «τακτοποιηθεί», σύμφωνα με το νόμο 3843/2010 (νόμο
Μπιρμπίλη);

Οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι που έχουν «τακτοποιηθεί» με το νόμο
3843/2010, εφόσον κατά το παρελθόν δεν είχαν δηλωθεί ή είχαν δηλωθεί ως
βοηθητικοί χώροι, δεν πρέπει να προστεθούν στους κύριους χώρους των κτισμάτων,
εφόσον τα κτίσματα αυτά δεν απαιτείται να δηλωθούν στο Ε9 για άλλη αιτία (π.χ.
μεταβίβαση). Αν οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι είχαν ήδη δηλωθεί ως κύριοι ή
βοηθητικοί χώροι δεν πρέπει να διαγραφούν.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η αναγραφή των κτισμάτων αυτών στο Ε9 για οποιαδήποτε
άλλη αιτία, τότε κατά την αναγραφή των στοιχείων των ακινήτων αυτών, οι
«τακτοποιημένοι» κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να συμπεριληφθούν στους
κύριους χώρους. Δηλαδή, στα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων πρέπει να
προστεθούν και τα τετραγωνικά μέτρα των ημιυπαίθριων χώρων και το άθροισμα να
δηλωθεί ως συνολική επιφάνεια κύριων χώρων.

Ενδεικτικά οι κυριότερες αιτίες για τις οποίες μπορεί να απαιτηθεί η
αναγραφή στο Ε9 των κτισμάτων που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3843/2010 είναι:

α) Αλλαγή εμπράγματου δικαιώματος (π.χ. ο υπόχρεος είχε την ψιλή κυριότητα
και απέκτησε το 2012 την πλήρη κυριότητα ή είχε πλήρη την κυριότητα και το 2012
έμεινε με την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία),

β. Τροποποίηση των ποσοστών ιδιοκτησίας (π.χ. ο υπόχρεος είχε μέρος του
ακινήτου και το 2012 απέκτησε και άλλο ποσοστό είτε πώλησε ή δώρισε μέρος του
ακινήτου),

γ. Αλλαγή των συντελεστών ειδικών συνθηκών (π.χ. το ακίνητο ήταν ημιτελές
και το 2012 αποπερατώθηκε).

20) Πώς και πότε πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 οι
βοηθητικοί και λοιποί χώροι που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης και έχουν
«τακτοποιηθεί», σύμφωνα με το νόμο 3843/2010 (νόμο Μπιρμπίλη);

Οι λοιποί χώροι που «τακτοποιήθηκαν» σύμφωνα με το νόμο 3843/2010, εφόσον
είχαν δηλωθεί είτε σύμφωνα με την αρχική χρήση τους είτε ως βοηθητικοί χώροι,
δεν απαιτείται να αναγραφούν στην πραγματική τους κατάσταση, ως κύριοι χώροι,
εφόσον τα κτίσματα στα οποία βρίσκονται δεν απαιτείται να αναγραφούν στο Ε9 για
άλλη αιτία.

Στις περιπτώσεις που οι «τακτοποιημένοι» αυτοί χώροι δεν είχαν δηλωθεί ποτέ
κατά το παρελθόν στο Ε9, πρέπει να αναγραφούν ως χώροι κύριας χρήσης στο Ε9 του
οικείου έτους.

Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος τακτοποίησης των ημιυπαίθριων και των λοιπών
χώρων που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, για την αναγραφή τους στη
δήλωση Ε9, θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη
βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης
τακτοποίησης.

21) Τι πρέπει να κάνει όποιος απέκτησε το 2012 ακίνητο
ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, στο οποίο υπάρχουν «τακτοποιημένοι» χώροι,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3843/2010;

Πρέπει να δηλώσει στο Ε9 του 2013 το ακίνητο αυτό στην πραγματική του
κατάσταση, δηλαδή να συμπεριλάβει στις επιφάνειες των κύριων χώρων καί τις
επιφάνειες των «τακτοποιημένων» χώρων.

22) Πώς και πότε πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 τα κτίσματα
που «τακτοποιήθηκαν» σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 (νόμο Παπακωνσταντίνου);

Τα κτίσματα στα οποία υπάρχουν ημιυπαίθριοι και λοιποί χώροι που
«τακτοποιήθηκαν» βάσει του ν. 4014/2011 πρέπει να αναγράφονται στις δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων (Ε9), σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση και τη χρήση
τους, οι δε κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να προστίθενται στους κύριους
χώρους του κτίσματος, από το επόμενο έτος από το έτος που υπεβλήθη η δήλωση για
την τακτοποίησή τους.Πως δηλώνονται στο Ε1 και στο Ε9 αυθαίρετα και ημιυπαίθριοι        
28/08/2013 : Πως θα δηλώσετε στην Εφορία αυθαίρετα και τακτοποιημένα ακίνητα - E9- παραδείγματα : 
                                                                                                       
 Τα πραγματικά στοιχεία για τα τετραγωνικά μέτρα και τη
χρήση αυθαίρετων κτισμάτων θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά στο έντυπο Ε9 οι
ιδιοκτήτες τους ανεξάρτητα αν τα κτίσματα έχουν τακτοποιηθεί ή όχι με κάποιο
νόμο. Στο Ε9, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, θα
δηλωθούν και οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι οι οποίοι προστίθενται στους
κύριους χώρους του ακινήτου.
Η αναγραφή των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων αποτελεί
φορολογική παγίδα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς θα φορολογούνται πλέον για
περισσότερα τετραγωνικά μέτρα και θα πληρώνουν υψηλότερους φόρους. Άλλωστε τα
στοιχεία που θα δηλωθούν στο φετινό έντυπο Ε9 θα αποτελέσουν τη βάση για την
επιβολή του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων από το 2014 και μετά.
Τον τρόπο αναγραφής αυθαίρετων κτισμάτων,
τακτοποιούμενων χώρων και κλειστών ημιυπαίθριων χώρων στις δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων περιγράφει σε άρθρο της η τμηματάρχης του Τμήματος Φόρο Μεγάλης
Ακίνητης Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών Άννα Κόλλια.
Ειδικότερα:
1. Αυθαίρετα κτίσματα τα οποία δεν έχουν τακτοποιηθεί
με κάποιο νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων. Τα κτίσματα αυτά αναγράφονται στις
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση και
τη χρήση τους. Κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι προστίθενται στους κύριους χώρους
του κτίσματος. Στο Ε9 αναγράφονται από το επόμενο έτος, του έτους που
απεκτήθησαν ή κατασκευάσθηκαν.Σε περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα κτίσματος
υπερβαίνουν αυτά που αναγράφονται στο συμβόλαιο ή την οικοδομική άδεια, ο
φορολογούμενους, πρέπει να αναγράψει το πραγματικό γεγονός και όχι ότι
αναφέρεται στον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια. Σε περίπτωση δήλωσης
αυθαίρετων κτισμάτων ή κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, πρέπει
να αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών (κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).
2. Τακτοποιημένα κτίσματα σύμφωνα με το νόμο 3775/2009
(νόμος Γ. Σουφλιά). Τα κτίσματα αυτά αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων (Ε9), σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση και τη χρήση τους.
Κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσματος.
Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται από το επόμενο έτος, του έτους
που απεκτήθησαν ή κατασκευάσθηκαν.
3. Τακτοποιημένα κτίσματα σύμφωνα με το νόμο 3843/2010
(νόμος Τ. Μπιρμπίλη).
α) Κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι
       -Δεν απαιτείται η προσθήκη αυτών στους κύριους χώρους
του κτίσματος (αν αυτοί δεν έχουν δηλωθεί ως κύριου χώροι ή έχουν δηλωθεί ως
βοηθητικοί χώροι), μόνο στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η αναγραφή του
ακινήτου αυτού στη δήλωση στοιχείων ακινήτων για άλλη αιτία. Αν όμως έχουν
δηλωθεί στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων οι ημιυπαίθριοι χώροι ως κύριοι ή
βοηθητικοί χώροι ακινήτου, δεν διαγράφονται.
       -Στις περιπτώσεις που απαιτείται η αναγραφή του ακινήτου αυτού στη δήλωση στοιχείων
ακινήτων για οπουδήποτε άλλη αιτία, κατά την αναγραφή του ακινήτου
συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα
του ημιυπαίθριου χώρου.
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η
αναγραφή από το υπόχρεο του ακινήτου είναι:
      -Αλλαγή εμπράγματου δικαιώματος (π.χ. ο υπόχρεος είχε ψιλή κυριότητα και απέκτησε την
πλήρη, είτε είχε πλήρη κυριότητα και έχει ψιλή κυριότητα ή επικαρπία).
    -Τροποποίηση των ποσοστών ιδιοκτησίας (π.χ. ο υπόχρεος είχε μέρος του ακινήτου και απέκτησε
και άλλο ποσοστό είτε πώλησε ή δώρισε μέρος του ακινήτου).
     -Αλλαγή των συντελεστών ειδικών συνθηκών (π.χ. το ακίνητο ήταν ημιτελές και αποπερατώθηκε).
β) Τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης.
     -Δεν απαιτείται η αναγραφή των τακτοποιούμενων χώρων που είχαν δηλωθεί είτε σύμφωνα
με τη χρήση τους είτε ως βοηθητικοί χώροι, στην πραγματική τους κατάσταση,
εφόσον δεν απαιτείται η αναγραφή του κτίσματος αυτού στη δήλωση στοιχείων
ακινήτων για άλλη αιτία.
     -Στις περιπτώσεις που οι τακτοποιούμενοι χώροι δεν έχουν δηλωθεί στη δήλωση στοιχείων
ακινήτων, οι χώροι αυτοί αναγράφονται στο Ε9 του οικείου έτους, ως χώροι κύριας
χρήσης.
Ως χρόνος τακτοποίησης των ημιυπαιθρίων ή των
τακτοποιούμενων χώρων λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης για την
αναγραφή τους στη δήλωση Ε9, θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της
σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της
υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.
4. Τακτοποιημένα κτίσματα σύμφωνα με το νόμο 4014/2011
(νόμος Γ. Παπακωνσταντίνου). Οι χώροι αυτοί (ημιυπαίθριοι ή τακτοποιούμενοι)
αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), σύμφωνα με την πραγματική
τους κατάσταση και τη χρήση τους και οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι
προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσματος, από το επόμενο έτος από το
έτος που υπεβλήθη δήλωση για την τακτοποίησή τους.
Παραδείγματα
   -Φορολογούμενος τακτοποίησε το έτος 2011 ισόγειο χώρο, με το ν. 3843/2010 – ο
οποίος σύμφωνα με την άδεια οικοδομής ήταν αποθήκη – σε κατοικία. Η αποθήκη δεν
είχε δηλωθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Τον Ιούλιο του 2011, μίσθωσε το
χώρο αυτό για επαγγελματική στέγη. Για το έτος 2012, ο φορολογούμενος
υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων και να αναγράψει τον χώρο
αυτόν, που μετέτρεψε σε χώρο κύριας χρήσης, ως επαγγελματική στέγη (γιατί έχει μισθωθεί
ως επαγγελματική στέγη).
   -Φορολογούμενος υπέβαλε αίτηση τακτοποίησης το έτος 2012 υπογείου χώρου σε
κατοικία, ο οποίος σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ήταν αποθήκη,. Στη δήλωση
στοιχείων ακινήτων είχε αναγράψει το χώρο αυτό ως αποθήκη. Το έτος 2013, ο
συγκεκριμένος φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων
και να αναγράψει τον χώρο αυτόν, που μετέτρεψε σε χώρο κύριας χρήσης , ως
κατοικία.                                                                                       
imerisia.gr


                      05/06/2013 
Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι προχώρησαν στην τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων και των αυθαίρετων κτισμάτων τους. Η τακτοποίηση αυτή πρέπει να δηλωθεί σε συγκεκριμένους τρόπους στα φετινά
φορολογικά έντυπα. Αναλυτικά, δηλώνονται ως εξής:
Στο Ε1:
Αυθαίρετα: Από τη νομιμοποίηση στην.. εφορία      03/06/2013
Στο Ε1:           τα Αυθαίρετα κτίσματα και οι Ημιυπαίθριοι Χώροι
που τακτοποιήθηκαν, αναγράφονται στην πραγματική τους κατάσταση και χρήση,
ανεξάρτητα με ποιο νόμο τακτοποιήθηκαν.
Στο Ε9:       Ν. 3775/2009: (Σουφλιάς)
- οι κλειστοί ημιυπαίθριοι προστίθενται στους κύριους χώρους.
- τα αυθαίρετα κτίσματα αναγράφονται στην πραγματική τους κατάσταση.
Ν. 3843/2010: (Μπιρμπίλη)
- Δεν απαιτείται η προσθήκη ημιυπαίθριων χώρων στους κύριους, εφόσον δεν
απαιτείται η αναγραφή του εν λόγω ακινήτου στο Ε9 από άλλη αιτία. Αν βέβαια
έχουν δηλωθεί οι ημιυπαίθριοι χώροι σε προηγούμενο Ε9 ως κύριοι ή βοηθητικοί,
δεν διαγράφονται.
- Όταν απαιτείται η αναγραφή στο Ε9 ακινήτου από άλλη αιτία, κατά την αναγραφή
του συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τ.μ. του
ημιυπαίθριου.
- Δεν απαιτείται η αναγραφή των τακτοποιούμενων χώρων, λόγω μετατροπής τους σε χώρους
κύριας χρήσης, που είχαν δηλωθεί είτε σύμφωνα με τη χρήση τους, είτε ως
βοηθητικοί, εφόσον δεν απαιτείται η αναγραφή του εν λόγω ακινήτου στο Ε9 από
άλλη αιτία.
- Όταν οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης,
δεν έχουν δηλωθεί στο Ε9, οι χώροι αυτοί αναγράφονται στη δήλωση Ε9, ως χώροι
κύριας χρήσης.
Ν. 4014/2011: (Παπακωνσταντίνου)
- Αυθαίρετα κτίσματα που τακτοποιήθηκαν με το νόμο αυτό, δηλώνονται στο Ε9 στην
πραγματική τους κατάσταση, το επόμενο από την τακτοποίηση έτος.
Μη τακτοποιημένοι χώροι:
- Οι κλειστοί ημιυπαίθριοι προστίθενται στους κύριους χώρους
- Τα αυθαίρετα κτίσματα αναγράφονται στην πραγματική τους κατάσταση και χρήση
Αναστολή «Πόθεν Έσχες» για την απόκτηση ακινήτων
Οι διατάξεις περί πόθεν έσχες (περ. γ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε.)
Αναστέλλονται από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013.
Κατά συνέπεια αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για το χρονικό αυτό
διάστημα για την απόκτηση όλων των ακινήτων. (πολ. 1165/29.7.2011)
Η αναστολή συνεπώς του πόθεν έσχες ισχύει για:
α) την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου (πρώτης κατοικίας, δευτερεύουσας κατοικίας,
εξοχικής κατοικίας, καταστήματος, οικοπέδων, αγροτεμαχίων κ.λπ.), β) την
ανέγερση οικοδομών, γ) τη χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση όλων των
ακινήτων, δ) την κατασκευή πισίνας.
Εξαιρούνται επίσης από την επιβολή του φόρου δωρεάς
και γονικής παροχής οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρημάτων που συνιστώνται
αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, εφόσον πρόκειται για δαπάνη η
οποία κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., δεν προσαυξάνει την ετήσια δαπάνη του
φορολογουμένου.        
Του Αντώνη Μουζάκη     (Ο κ. Αντώνης Μουζάκης είναι λογιστής φοροτεχνικός)     capital.gr
Από το ταμείο της Εφορίας
θα περάσουν πάνω από ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες που νομιμοποίησαν ή θα
νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές, καθώς θα κληθούν να
πληρώσουν τον ενιαίο φόρο του 2014, ενώ ταυτόχρονα θα «πιαστούν στα δίχτυα» των
τεκμηρίων διαβίωσης.
Η υπαγωγή των αυθαιρέτων
στη φορολογητέα βάση του νέου ενιαίου φόρου, που θα αντικαταστήσει από το
επόμενο έτος το «χαράτσι» της ΔΕΗ και τον ΦΑΠ, θα γίνει μέσω της νέας ρύθμισης
που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών και η οποία θα προβλέπει την υποχρεωτική
δήλωση στο έντυπο για την ακίνητη περιουσία (Ε9) της επιφάνειας του αυθαιρέτου
που νομιμοποιήθηκε.
Σύμφωνα με πηγή του
υπουργείου, οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει είτε να υποβάλουν νέο
Ε9 είτε να τροποποιήσουν το παλαιό αναγράφοντας τη μεταβολή στην ακίνητη
περιουσία τους που προήλθε από τη νομιμοποίηση του αυθαιρέτου.
Μάλιστα αν πρόκειται για
χώρους κατοικιών, θα πρέπει να δηλώσουν τα νέα τετραγωνικά μέτρα στον κωδικό
που αφορά στους κύριους χώρους των κατοικιών, με αποτέλεσμα η συνολική
επιφάνεια να «μεγαλώσει» και συνεπώς να αυξηθεί η φορολογητέα αξία του
ακινήτου.
Με την καταγραφή των
αυθαίρετων κτισμάτων και πάσης φύσεως ακινήτων θα δημιουργηθεί νέα βάση
δεδομένων για την ακίνητη περιουσία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού
περιουσιολογίου και επί της συνολικής περιουσίας θα υπολογισθεί ο νέος ενιαίος
φόρος.
Το αποτέλεσμα είναι να
φορολογηθούν για πρώτη φορά τα αυθαίρετα που μέχρι σήμερα δεν καταγράφονταν στα
αρχεία της εφορίας και απαλλάσσονταν από κάθε φόρο και τέλος.
«Είναι άδικο κάποιοι να καταβάλλουν φόρους για τα ακίνητά τους επειδή είναι
''νομοταγείς'' και κάποιοι που παραβίασαν τους πολεοδομικούς κανόνες να μη
συνεισφέρουν ούτε ευρώ στα φορολογικά βάρη» έλεγε χαρακτηριστικά παράγοντας του
υπουργείου Οικονομικών.
Μέχρι τον Αύγουστο
Σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών, η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή
του Ε9 για το 2013 θα είναι ανοιχτή μέχρι τον Αύγουστο και έτσι οι ιδιοκτήτες
που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες νομιμοποίησης των αυθαιρέτων μέχρι την
1-1-2013, θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για να προβούν στις αναγκαίες
τροποποιήσεις της περιουσιακής τους κατάστασης, με την αναγραφή των στοιχείων
των αυθαιρέτων.
Οσοι από τους ιδιοκτήτες
αυθαίρετων κατασκευών ολοκληρώσουν τη νομιμοποίησή τους εντός του 2013, τότε θα
υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 το 2014 και ο ενιαίος φόρος που θα καταβάλουν
θα υπολογισθεί με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την ακίνητη περιουσία
τους.
Πέραν της υποχρεωτικής
υποβολής νέου Ε9, οι ιδιοκτήτες των νομιμοποιημένων αυθαίρετων κατοικιών θα
πρέπει να τις δηλώσουν και στο βασικό έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του
2014 και στον κωδικό που αφορά στην επιφάνεια των κύριων, δευτερευουσών ή
εξοχικών κατοικιών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αυθαιρέτου που αποτελούν
τεκμήριο διαβίωσης. Ετσι με τη διεύρυνση της έκτασης θα αυξηθεί και η
αντικειμενική δαπάνη που λαμβάνει υπόψη η εφορία για τον υπολογισμό του
εισοδήματος με βάση το τεκμήριο διαβίωσης.
Την ίδια ώρα, εκατοντάδες
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν τακτοποιήσει ημιυπαίθριους χώρους να
κληθούν να τους δηλώσουν στο έντυπο Ε9 ως κύριους χώρους της κατοικίας τους.
Ετσι θα υπαχθούν στον ενιαίο φόρο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσό του φόρου.
Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα που με βάση το συμβόλαιο ο κύριος χώρος είναι 90
τ.μ. και έχουν τακτοποιηθεί βοηθητικοί χώροι 50 τ.μ. θα δηλωθούν ως κύριοι
χώροι τα 140 τ.μ. με αποτέλεσμα να αυξηθεί η φορολογία.
Επισημαίνεται ότι με το
ισχύον καθεστώς οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι δηλώνονται υποχρεωτικά ως
κύριοι χώροι της κατοικίας μόνο στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης και
λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου, ενώ στο Ε9 δηλώνονται και
προστίθενται στους κύριους χώρους της κατοικίας μόνο στις περιπτώσεις
μεταβίβασης του ακινήτου.                                                                                                       
Κώστας Αντωνάκος     ethnos.gr
Πώς και πότε δηλώνονται οι μετρητές της ΔΕΗ     05/06/2013
Από φέτος είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού μετρητή της ΔΕΗ για κάθε ακίνητο, εφόσον υπάρχει. Στόχος είναι να γνωρίζει η εφορία σε ποιόν θα βεβαιώσει το "χαράτσι".

- Το Γκαράζ και η Αποθήκη φωτίζονται από το κοινόχρηστο μετρητή της ΔΕΗ της Πολυκατοικίας. Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να βάλουμε 999999999 ή τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ των κοινοχρήστων;

Γκαράζ και αποθήκες είναι βοηθητικοί χώροι και γράφονται στη ίδια γραμμή με την κύρια κατοικία. Άρα γράφεται ο αριθμός παροχής της κύριας κατοικίας.

- Σε νόμιμη (με οικοδομική άδεια) 2ωροφη κατοικία (2 ανεξάρτητα διαμερίσματα, βάσει σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που το καθένα ανήκει σε διαφορετικό ιδιοκτήτη και έχει αποπερατωθεί προ 20ετίας) υπάρχει μία μόνο παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (για το ένα διαμέρισμα) στο όνομα του ενός εκ των δύο ιδιοκτητών (αδέλφια), αλλά ηλεκτροδοτούνται και τα δύο διαμερίσματα. Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ (με το ΕΕΤΗΔΕ) είναι πληρωμένοι. Θα δηλωθεί και από τους δύο ιδιοκτήτες ο ίδιος αριθμός παροχής ΔΕΗ; (Διευκρινίζεται ότι και τα δύο διαμερίσματα ιδιοκατοικούνται)

Ναι θα δηλωθεί, ο ίδιος αριθμός παροχής.

- Όταν ένα ακίνητο είναι εξ ημισείας ποιος πρέπει να το δηλώσει με τον αριθμό παροχής ΔΕΗ;

Και οι δύο θα δηλώσουν το ακίνητο κατά το ποσοστό τους αναγράφοντας τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ.

- Όταν θεσπίσθηκε το ΕΕΤΗΔΕ, ελέχθη ότι αφορά σε ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται στις 17.9.2011, έστω και αν η ηλεκτροδότηση καταργείτο μεταγενεστέρως. Ποιό είναι το νόημα της τωρινής απαίτησης να γραφή στην δήλωση του 2013 (για το 2012) ο αριθμός της ηλεκτρικής παροχής που ενδεχομένως υπήρχε σε ένα ακίνητο στο παρελθόν και που έχει διακοπή, μερικές φορές πολλά έτη πριν από τις 17.9.2011; Το ΕΕΤΗΔΕ επιβάλλεται σε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή σε ακίνητα δυνάμενα να ηλεκτροδοτηθούν (αλλά μη έχοντα ηλεκτρική παροχή);

Για όσα ακίνητα είχαν ηλεκτροδοτηθεί στο παρελθόν, παρά το γεγονός της διακοπής της ηλεκτροδότησης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού παροχής της ΔΕΗ.

- Παροχή ρεύματος σε οικία στην Αθήνα, είναι στο όνομα αποβιώσαντος φορολογουμένου. Πρέπει να γίνει αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ για να δηλωθεί από τους κληρονόμους;

Θα δηλωθεί ο υπάρχον αριθμός παροχής, αφού δεν έχει γίνει μεταβολή στη ΔΕΗ.

- Οικία σε αγροτεμάχιο, δεν ηλεκτροδοτείται, αλλά δηλώνεται ως δεύτερη εξοχική. Θα δεχθεί το σύστημα μη αναγραφή παροχής ρεύματος;

Θα αναγράψετε 999999999.

- Για ακίνητα που έχει γίνει διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης θα πρέπει να αναγραφεί στο Ε1 ο αριθμός παροχής ρεύματος; Εάν ναι θα είναι αυτός που αναγράφεται στον τελευταίο λογαριασμό;

Ναι. Ο αριθμός παροχής είναι ένας και μοναδικός.

- Εχω 4 σπίτια και. ένα κατάστημα σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου 50%, ενώ ο πατέρας μου έχει την επικαρπία σε ποσοστό 100%. Το ένα σπίτι και το κατάστημα είναι μη ηλεκτροδοτούμενα. Τι θα βάλω στο αντίστοιχο κουτάκι της φορολογικής δήλωσης, καθώς φέτος είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ρολογιών της ΔΕΗ για τα ακίνητα είτε είναι πρώτη κατοικία είτε δευτερεύουσα.

Για τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ, για ακίνητο που ουδέποτε ηλεκτροδοτήθηκε 999999999.

- Εχω στην κατοχή μου οριζόντια ιδιοκτησία η οποία ουδέποτε είχε μετρητή της ΔΕΗ. Εμφανίζεται στο Ε9 και ως εκ τούτου και στα στοιχεία ακινήτων στο έντυπο Ε1. Πως θα τη δηλώσω;

Όπως τη δηλώνατε και τα προηγούμενα χρόνια, απλά φέτος θα αναγράψετε τον κωδικό παροχής ρεύματος.

- Είμαι στρατιωτικός και μένω σε στρατιωτικά οικήματα στα οποία δεν υπάρχει ανεξάρτητος μετρητής της ΔΕΗ για κάθε οίκημα αλλά ένας ενιαίος για όλη τη μονάδα. Τι θα συμπληρώσω στο Ε1 στη στήλη που μου ζητά τον αριθμό παροχής ρεύματος;

Συμπληρώστε τον υφιστάμενο κωδικό παροχής ρεύματος.

- Τα τετραγωνικά που αναγράφονται στο Ε9 και Ε1 για το εξοχικό των γονιών μου, δεν συμφωνούν με τα τετραγωνικά του λογαριασμού ρεύματος. Ειδικότερα έχουν δηλωθεί, από άγνοια, λιγότερα στο Ε9, θα υπάρχει πρόβλημα με την δήλωση; με τι τρόπο μπορεί να διορθωθεί;

Τα τετραγωνικά που αναγράφονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, είναι περισσότερα των αναγραφόμενων στα φορολογικά έντυπα, επειδή η ΔΕΗ λαμβάνει υπόψη της και τους λοιπούς φωτιζόμενους χώρους.

- Ακίνητο παλαιό 200 ετών σε χωριό που παλιά για ένα διάστημα είχε μερικώς ηλεκτροδοτηθεί, μεταβιβάσθηκε με γονική παροχή και δεν είναι πια ηλεκτροδοτούμενο, τι θα γραφτεί ως αριθμός παροχής ΔΕΗ;

Θα ανατρέξετε σε προηγούμενο λογαριασμό της ΔΕΗ για να βρείτε τον αριθμό παροχής.

- Με το παρόν μου ήθελα να ρωτήσω έχω ένα ακίνητο 50 τμ το όποιο έχω κόψει το ρεύμα. Επίσης ένα μαγαζί 30 τμ και επίσης έχω κόψει το ρεύμα. Εννοείται ότι και τα δυο είναι άδεια χρειάζεται να αναγράψω τους αριθμούς παροχής ή οτιδήποτε άλλο στην δήλωση μου;

Ναι θα αναγραφούν τα ακίνητά σας στο Ε2 ως κενά και θα αναγραφούν οι αριθμοί παροχής ρεύματος της ΔΕΗ.

- Νοικιάζω ένα διαμέρισμα 50 τμ και ο ενοικιαστής πληρώνει το χαράτσι και μου το παρακράτα από το ενοίκιο. Εδώ τι κάνω αναγράφω τον αριθμό ή όχι;

Θα αναγράψετε τον αριθμό παροχής ρεύματος σε κάθε περίπτωση στο Ε2.

- Στις 31 Δεκ. 2012 πέρασε και η επικαρπία ενός ακινήτου στο όνομα της γυναίκας μου, (την υψηλή κυριότητα την είχε από παλιά). Θα πρέπει να δηλώσουμε τον αριθμό της ηλεκτροδότησης;

Ναι

- Σε οικία κενή (ξενοίκιαστη)και με κομμένο-φυσικά- το ρεύμα, πρέπει να δηλώσουμε αριθμό ρεύματος; Αν κάποιος έχει 20 οικίες και οι 8 είναι ξενοίκιαστες τι θα κάνει; Αν έχει ξενοίκιαστα γραφεία η μαγαζιά;

Δηλώνονται στο Ε2 ως κενά με αριθμό παροχής ΔΕΗ αυτόν που είχε στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

- Ο αριθμός παροχής του ενός λογαριασμού ΔΕΗ εμφανίζει περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από αυτά που δηλώνονται στον Ε9 για το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά. Πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί αυτή η περίπτωση;

Τα τετραγωνικά που αναγράφονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, είναι περισσότερα των αναγραφόμενων στα φορολογικά έντυπα, επειδή η ΔΕΗ λαμβάνει υπόψη της και τους λοιπούς φωτιζόμενους χώρους. Σε κάθε περίπτωση να γίνει Υποβολή δικαιολογητικών στην ΔΕΗ με τα ορθά τετραγωνικά.

- Τι κάνουμε στην περίπτωση που έχουμε εξοχική κατοικία (από γονική παροχή - κληρονομιά) η οποία όμως δεν ηλεκτροδοτείται, άρα δεν υπάρχει ρολόι της ΔΕΗ, ούτε φυσικά κανένας λογαριασμός;

Αναγράφουμε στον αριθμό παροχής 999999999.

- Μονοκατοικία είναι ακατοίκητη (κενή) από το 1999, οπότε απέθανε ο τελευταίος ένοικος και ιδιοκτήτης. Οι κληρονόμοι του εζήτησαν την διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία ήταν στο όνομα του αποθανόντος, στις 6.9.2007 και αυτή έγινε αυθημερόν (τελικός λογαριασμός ΔΕΗ 7.9.2007). Από τότε το σπίτι, που παραμένει κενό, δεν ηλεκτροδοτείται. Τί θα γραφτεί στο πεδίο Αρ. Παροχής Ρεύματος του Ε2;

Τον αριθμό παροχής που αναγράφεται στον τελικό λογαριασμό.

- Εχω υπόγειο που ταχτοποιείται με βάση το Ν4014/11για την τακτοποίηση αυθαιρέτων τι πρέπει να αναγράψω στη στήλη του μετρητή ΔΕΗ; πως μπορούμε να περιγράψουμε την περίπτωση δοθέντος ότι η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν διατίθεται χώρος προς επεξήγηση;

Εάν είναι ή ήταν ηλεκτροδοτούμενο τον αριθμό παροχής. Εάν όχι τότε 999999999.

- Μπορώ να αναφέρω στη θέση του μετρητή ΔΕΗ τον νόμο 4014/11 το σύστημα δέχεται αύτη την αναγραφή;

Όχι.

- Έχω μια κύρια κατοικία και τον μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα μου, και μια δευτερεύουσα κατοικία την οποία ενοικιάζω, και έχω μεταφέρει το ρολόι της ΔΕΗ στο όνομα του ενοικιαστή που πληρώνει τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Το ρολόι της ΔΕΗ που είναι στα στοιχεία του ενοικιαστή, το δηλώνω και εγώ στην φορολογική δήλωση ή μόνο ο ενοικιαστής;

Ναι δηλώνετε το ακίνητο και το ενοίκιο που εισπράττετε στο Ε2 και φυσικά τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ παρά το ότι είναι σε άλλο όνομα.

- Θα ήθελα να ρωτήσω εάν είναι υποχρεωτικό να δηλώσεις τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος εάν μένεις στο σπίτι των γονιών σου.

Συμπληρώνουμε τον πίνακα 7 και κάνουμε κλικ στον κωδικό 092.

- Στο Ε2 πρέπει να συμπληρώσω τους αριθμούς των μετρητών της ΔΕΗ ακόμα και εάν το ακίνητο έχει μεν μετρητή, αλλά έχει γίνει διακοπή εδώ και χρόνια.

Συμπληρώνουμε τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ σε κάθε περίπτωση.

- Σε μια μονοκατοικία έχει διακοπεί το ρεύμα εδώ και 3 χρόνια. Πρέπει να δηλωθεί ο παλιός αριθμός παροχής ΔΕΗ ή το 999999999 και αν δηλωθεί το 999999999 ποιές οι πιθανές συνέπειες; Θέλουν το αριθμό για να επιβάλουν αναδρομικά το ΕΕΤΗΔΕ;

Στο Ε2.

- Στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων περιγράφετε το ακίνητο στις αντίστοιχες στήλες. Στα στοιχεία ενοικιαστή, στο πεδίο ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη κενό, στο πεδίο αριθμός φορολογικού μητρώου δεν γράφετε τίποτα και στην διάρκεια ενοικίασης γράφετε τους μήνες που το συγκεκριμένο ακίνητο παρέμενε κενό, τέλος στο πεδίο ποσοστό συνιδιοκτησίας γράφετε το ποσοστό που σας ανήκει (χωρίς το σύμβολο %).

Συμπληρώνουμε τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ

- Στο Ε1 στον πίνακα ακινήτων θα γράψουμε και τα ακίνητα που ενοικιάζουμε; Αναφέρομαι για την καταγραφή του αριθμού ρολογιού ΔΕΗ ή απλά φτάνει η αναφορά του αριθμού ρολογιού ΔΕΗ στο Ε2;

Τα ακίνητα που νοικιάζουμε τα δηλώνουμε μόνο στο Ε2                                                                   capital.gr
Μειωτικός συντελεστής  αξίας ακινήτου σε τακτοποιούμενο χώρο          09/07/2013
Έπειτα από ερώτημα που υποβλήθηκεσχετικά με τον μειωτικό συντελεστή αξίας ακινήτου
σε τακτοποιούμενο χώρο, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε απάντηση, σύμφωνα με την
οποία, χώροι που έχουν τακτοποιηθεί ως βοηθητικοί δεν υπάγονται σε μειωτικό
συντελεστή για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.
Όσον αφορά την αιτιολογική βάση για
τον καθορισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων
κατοικιών, δεν είναι υποχρεωτικά ταυτόσημη με εκείνη του κατά τα ανωτέρω
μειωτικού συντελεστή κατά τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.
Ακολουθεί αναλυτικά η απάντηση της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου.
Αρ. πρωτ.: Δ13Β 1108434 ΕΞ 4.7.2013
Μειωτικός συντελεστής αξίας ακινήτου σε τακτοποιούμενο χώρο
Αθήνα, 4/7/2013
Αρ.Πρωτ: Δ13Β 1108434 ΕΞ 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΤΜΗΜΑΒ΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ.Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Θ.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο:210 3375874
FAX:210 3375834
e-mail:d13.fma@yo.syzefxis.gov.gr
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Μειωτικός συντελεστής αξίας ακινήτου σε
τακτοποιούμενο χώρο.
Σε απάντηση του ερωτήματος που μας απευθύνατε με το
ανωτέρω σχετικό σας, ως προς το ζήτημα της χρήσης μειωτικού συντελεστή κατά τον
υπολογισμό της αξίας τακτοποιούμενου χώρου (σοφίτας), ο οποίος έχει
τακτοποιηθεί ως βοηθητικός χώρος με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011,
επισημαίνουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 22
του ν.4014/2011... «Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισμό της αξίας για
την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβασης, κληρονομιών, ακίνητης
περιουσίας, Τ.Α.Π., προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε
υπόγειες στάθμες, τα πατάρια που πολεοδομικά δεν αποτελούν όροφο και τις
σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.» Η έννοια της «χρήσης
κατοικίας», όσον αφορά την εφαρμογή της παραπάνω φορολογικής διάταξης,
ταυτίζεται με το είδος της τακτοποίησης του συγκεκριμένου χώρου (με την
καταβολή του αντίστοιχου ενιαίου ειδικού προστίμου) ως κύριου χώρου κατοικίας
και, κατά συνέπεια, χώροι που έχουν τακτοποιηθεί ως βοηθητικοί δεν υπάγονται σε
μειωτικό συντελεστή για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας κατά τη
μεταβίβαση του ακινήτου.
Όσον αφορά την αιτιολογική βάση για τον καθορισμό του
ενιαίου ειδικού προστίμου τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων κατοικιών, δεν
είναι υποχρεωτικά ταυτόσημη με εκείνη του κατά τα ανωτέρω μειωτικού συντελεστή
κατά τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.

Ακριβές Αντίγραφο
ΟΠροϊστάμενος της Γραμματείας                      Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ   Η. ΜΕΝΟΥΝΟΥ


taxheaven.gr


Company Owners:NTOULIS N.-TRIVELLA E.-NTOULI M.-NTOULIS I.E. CALL FOR APPOINTMENT IN OUR OFFICES ALL OVER ATTIKI ATHENS GREECE Telephone center : +30 2108011482, 6972173023 Background image: ΞΥΣΤΑ (ΠΥΡΓΙ ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (ΒΑΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1966 ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΝΤΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ