ΝΤΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.-ΝΤΟΥΛΗ Μ.-ΝΤΟΥΛΗΣ Ι.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & REAL ESTATE,τηλ.κέντρο 210 8011482

1.ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ή ΜΗ

 

             
                         

   

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ -
 
  ΕΛΕΓΧΟ με τον παλαιό Νόμο 4014/2011 &4178/13   ΚΑΙ

   ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
με  το  Νέο  
Νόμο Αυθαιρέτων 4495/2017
                       


                        ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ (για συμβόλαιογραφικές πράξεις) 
                                                           

 

             
 
Τι υπάγεται στις ρυθμίσεις :   Αφορά την Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτιρίων ή κτισμάτων, ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ, τα οποία κατασκευάστηκαν ή άλλαξαν τη χρήση τους έως τις 28/07/2011
  Τι στοιχεία-δικαιολογητικά  πρέπει να έχετε για τον υποκείμενο χώρο :

            Έντυπο Ε9 ή ΕΤΑΚ ακινήτου (το  ποιό πρόσφατο) (από ιδιοκτήτη )

 • Οικοδομική άδεια (Αν υπάρχει) , σχέδια- Κάτοψεων ορόφων, Τοπογραφικό οικοπέδου-Διάγραμμα  κάλυψης, Τομές, Όψεις. (απο αρχείο - απο ιδιοκτήτη )
 •  
 • Τομές σε κλίμακα 1:100 νέο, υπαρχ. διάγραμμα κάλυψης τροπ-συμπλ.. (σε οικοδομήσιμο οικόπεδο), υπαρχ. Κατόψεις αρχειου τροπ-συμπλ, υπαρχ. Τοπογραφικό αρχειου τροπ.-συμπλ(νέες εργασίες απο Μηχανικό ) 
     
 • Απόσπασμα  ρυμοτομικού σχεδίου σε  υπαρχ. τοπογραφικό διάγραμμα συμπληρ. και εξάρτηση από το σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 με στοιχεία κορυφών   ( νέες εργασίες απο Μηχανικό )                                                                                                                                        
 • Πίνακα χιλιοστών ιδιοκτησίας, κανονισμός πολυκατοικίας , συμβόλαιο, με αντίστοιχα σχέδια.Συναίνεση συνιδιοκτητών.Πρακτικό γενικής συνέλευσης.  (απο ιδιοκτήτη )
   
 •  Φωτογραφίες απ’ όλες τις όψεις, (νέες εργασίες απο Μηχανικό ) 
     
 • Αεροφωτογραφίες (με ερμηνεία ) ή δημόσια έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής και  επίσης έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο εγκατάστασης της χρήσης  (απο ιδιοκτήτη).
     
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού , (έλεγχος εάν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια (εντός τριών ετών))  (νέες εργασίες από Μηχανικό) 
     
 • Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας, ( νέες εργασίες από Μηχανικό ) 
     
 •  Ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος & μελέτη στατικής επάρκειας,  για μη κατοικίες, ( νέες εργασίες από Μηχανικό)
 •  
 •  Συμπληρωμένα  τα  έντυπα του νόμου (στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ κλπ, φύλλο υπολογισμού προστίμου),(από Μηχανικό με γνήσιο υπογ. στοιχ. ιδιοκτήτη) 

για την e-αίτηση , υπεύθυνη δήλωση και παράβολο  Δημοσίου για κάθε ιδιοκτησία., παράβολο ΤΕΕ,

Προθεσμία  για  e-αίτηση :  Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι το 2/11/2019

Αμοιβή:   Σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές Τ.E.Ε.(βλέπε και κατωτέρω),  κατόπιν ιδιωτικής συμφωνίας και με παραστατικό αμοιβής.

 

Αν απαιτούνται  νέες , εργασίες τοπογραφικές,  εργασίες αποτύπωσης , μελέτη
στατικής επάρκειας,  χρεώνονται επιπλέον και βάσει του συγκεκριμένου Π.Δ.,
η νόμιμη αμοιβή για τις υπόλοιπες εργασίες και ελέγχους ορίζεται από το χρόνο
απασχόλησης του μηχανικού σε κάθε
αυθαίρετο.

   
   

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ρύθμιση   (Ν.4014/11, 4178/13 και)  Ν.4495/17 (νέος νόμος)


 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με συνέπεια και οικονομικά,
(δηλαδή με έκπτωση ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΑΜΟΙΒΗ (βλέπε κατωτέρω)),
χωρίς καμιά ενασχόληση του ιδιοκτήτη ακόμα και για ειδικές περιπτώσεις.

.........................................................................................................................
Στις  καλύτερες τιμές της αγοράς,
Σεβαστή κάθε αντιπροσφορά για αμοιβέα συμφωνία:

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ # 2 # (μείον 35%) ή
οτι άλλο συμφωνηθεί

                                        ...................................................................................................................................................................................
 
 Α. Υπολογισμός
Νόμιμης Αμοιβής Μηχανικού για Τακτοποίηση Αυθαιρέτου σύμφωνα
με το Ν. 3919/2011. (διευκρινίσεις) (τελευταία ενημέρωση:21/10/2011)  


                      Έχει ή δεν έχει οικοδομική άδεια (με υπαρχ.σχέδια), Εντός ή εκτός σχεδίου, Επιφάνεια οικοπέδου, και  Επιφάνειες προς τακτοποίηση

 
1.Εργασίες μηχανικού που απαιτούνται για την ηλεκτρονική κατάθεση:

ορίζεται από το χρόνο απασχόλησης του μηχανικού σε κάθε αυθαίρετο.

     1)   Αυτοψία,συλλογή στοιχείων ( από αρχείο ιδιοκτήτη)

     2)   Επεξεργασία,διεκπεραίωση, παρακολούθηση ρύθμισης, συμπλ.-τροπ. υπαρχ σχεδίων, κ.λπ.

Αμοιβή[1]:

1.569,58                                                                                                             100,00*         
+ 24% (ΦΠΑ)
----------------------------
= 1.946,28 
 
  Κρατήσεις:
156,96 (ΦΕΜ)
47,09 (ΤΣΜΕΔΕ)
31,39 (ΤΕΕ)
1,88 (Χαρτόσημο)
----------------------------
= 237,32 
 
Σύνολο: 2.200,00 €                                     ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (...)  ...........,00€

2.Η αμοιβή χρεώνεται επιπλέον, συμφώνα  με τα νόμιμα, αν απαιτούνται :
νέες εργασίες τοπογραφικές (νέο σχεδιο οχι  τροπ.-συμπλ. υπαρχ. σχεδίων),
νέες εργασίες αποτύπωσης (νέα κάτοψη, διάγραμμα κάλυψης, οχι συμπλ.-τροπ. υπάρχ. σχεδίων )
και για ειδικές περιπτώσεις μελέτες :
έλεγχου στατικής επάρκειας, έλεγχου Η/Μ εγκαταστάσεων κ.ά.

 
[1] Σημείωση:
Οι αμοιβές των μηχανικών ορίζονται από τη γραπτή συμφωνία του μηχανικού με τον
πολίτη («συμφωνηθείσα» αμοιβή). Ο Φόρος Επιτηδεύματος Μηχανικού (ΦΕΜ) και ο
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επιβάλλονται επί της «συμφωνηθείσας» αμοιβής,
ενώ οι υπόλοιπες κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ και χαρτόσημο επί της «νομίμου» αμοιβής.
Σε περίπτωση που η «συμφωνηθείσα» είναι μεγαλύτερη από τη «νόμιμη» τότε ως
«νόμιμη» λαμβάνεται η «συμφωνηθείσα» αμοιβή.


Σημαντική Ανακοίνωση - Ενημέρωση:
Για την αμοιβή που θα συμφωνήσουμε, ελάτε σε
επαφή μαζί μας, και ανάλογα με την υπόθεση, το έργο
ή την μελέτη θα έχετε την ανάλογη συμφωνηθείσα πλέον τιμή ή
έκπτωση επί της ανωτέρω νόμιμης αμοιβής.
.............................................................................
Στηριζόμαστε στο ….ότι «Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» …. από  αρχικό στάδιο  προσφοράς, ανάληψης μελέτης, εκπόνησης έργου και
πάντα με αμοιβαία καλή πίστη .

                     .........................................................................................................................


 
ΜΕ
   
ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΤΟΥ (Ν.4014/11 , Ν.4178/2013)
                            ΝΕΟΣ  ΝΟΜΟΣ          Ν. 4495/2017
   

 
   
Company Owners:NTOULIS N.-TRIVELLA E.-NTOULI M.-NTOULIS I.E. CALL FOR APPOINTMENT IN OUR OFFICES ALL OVER ATTIKI ATHENS GREECE Telephone center : +30 2108011482, 6972173023 Background image: ΞΥΣΤΑ (ΠΥΡΓΙ ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (ΒΑΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1966 ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΝΤΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ