ΝΤΟΥΛΗΣ Ν.-ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.-ΝΤΟΥΛΗ Μ.-ΝΤΟΥΛΗΣ Ι.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & REAL ESTATE,τηλ.κέντρο 210 8011482

1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ & ΔΕΗ ΠΙΣΤΟΠ.

 Νικόλαος NΤΟΥΛΗΣ    ΤΡΙΒΕΛΛΑ  Ρίτα    Μέρλιν  NΤΟΥΛΗ     Β.Ε.,Μ.Sc.,M.B.A.,P.E.

Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Αρχιτέκτονες, Ε.Επιθεωρητές Υ.Π.Ε.Κ.Α.

 210 8150090 ,  2108011482 ,  Φαξ : 210 6212254
 6972173023 ,6944316355 , 6938973380,
ntoulis@teemail.gr   ,  trivella@teemail.gr 
 
www.ntoulis.gr,  www.ntoulis.gr.gr 

     Π.Ε.Α. (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης)       &  
                 πιστοποιητικό      Ηλ/γου για   ΔΕΗ  (ΔΕΔΔΗΕ)
        για το διαμέρισμα ή τη μονοκατοικία σου,
 ή το κατάστημα σου.  
Στις  καλύτερες τιμές της αγοράς, 
Σεβαστή κάθε αντιπροσφορά για αμοιβέα συμφωνία:
eέλος
φόρμας

ΤΡΕΧΟΥΣΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ # 1 #  (μείον 65%-75% + e-παράβολο)   ή 
οτι άλλο συμφωνηθεί 
(ΠΡΟΣΟΧΗ  ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ μέχρι ..)

για 
Έκδοση Πιστοποιητικού , 
Ενεργειακής Απόδοσης
    (Π.Ε.Α.)   Ηλεκτρολόγου για (επανέλεγχο και για νυχτερινό ρεύμα), 

Στην ανωτέρω συμφωνημένη τιμή συμπεριλαμβάνονται: α)ΦΠΑ 24%, 
β)
παράδοση στο χώρο σας  και  γ)πρόσθετές εργασίες  (αλλά χωρίς ΦΟΡΟΥΣ οι πρόσθετες ).
(π.χ.  100 μ2 χ 2€/μ2 (για διαμέρισμα) χ έκπτωση 75% = 50,00 € + e-παράβολο)

Στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»: Δεν ισχύει η  προσφορά διότι οι τιμές καλύπτονται από το πρόγραμμα  μέσω τραπέζης .

_____________________________________________________________________

 

«Υποχρεωτική η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού παρά το προαιρετικό κατά την ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων»

Όπως διευκρινίζει o Υφυπουργός Οικονομικών  «η υποχρέωση
αναγραφής του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στα πληροφοριακά στοιχεία
μίσθωσης ακίνητης περιουσίας είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση έκδοσής του.    Περαιτέρω, εξετάζεται η τροποποίηση του
υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου ώστε στην δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης
ακίνητης περιουσίας, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά, να αναγράφονται
υποχρεωτικά και τα στοιχεία του πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».

   Το στοιχείο που εγκυμονεί ενδεχομένους κινδύνους για τους ιδιοκτήτες κτιρίων
έγκειται στο άρθρο 20 (Κυρώσεις) του νόμου 4122/2013, στο οποίο προβλέπεται ότι
 όσοι αμελούν να εκδώσουν ΠΕΑ "κατά την μίσθωση κτιρίου ή
κτιριακής μονάδας
"  υπόκεινται σε πρόστιμα τα οποία αρχίζουν από
τα 1.000 ευρώ!!! Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει επί λέξει ότι:

"1. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου.
 Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.".".

___________________________________________________________________

Α.    ΓΙΑ ΤΗΝ  Εκδοση  Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) 
Τα στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν (προαιρετικά και μη) στο μηχανικό την ημέρα της αυτοψίας είναι τα ακόλουθα.
·        Κτίσματα με     οικοδομική άδεια προ του 1983

    1.  Αριθμός οικοδομικής άδειας (προαιρετικά)

 1. Αντίγραφα σχεδίων (κατόψεις διαμερισμάτων) (προαιρετικά)
 2. Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος(προαιρετικά)
 3. Αριθμός δήλωσης στο κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει)(προαιρετικά)
 4. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (προαιρετικά)
 5. Φύλλο συντήρησης λέβητα (προαιρετικά), (εάν έχει γίνει, ένα των
       τελευταίων χρόνων)

7.     Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων, λ.χ. ΔΕΗ, Φυσικό αέριο (προαιρετικά)


·        Κτίσματα με  οικοδομική άδεια μετά από το 1983

1.     Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή αριθ. αδείας

 1. Αντίγραφα σχεδίων (κατόψεις διαμερισμάτων)(προαιρετικά)
 2. Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος(προαιρετικά)
 3. Αντίγραφο (ή αριθμό) ρύθμισης ή τακτοποίησης χώρων (Ν.3843/2010 ή Ν.4014/2011 ή Ν.4178/2013ή Ν.4495/17)
 4. Αριθμός δήλωσης στο κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει)(προαιρετικό)
 5. Μελέτη θερμομόνωσης (προαιρετικά)
 6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (προαιρετικά)
 7. Φύλλο συντήρησης λέβητα (προαιρετικά) ,(εάν έχει γίνει, ένα των
       τελευταίων χρόνων)
 8.    Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων, λ.χ. ΔΕΗ, Φυσικό αέριο (προαιρετικά)

Επίσης, κατά την αυτοψία θα ζητηθούν και τα εξής στοιχεία που αφορούν το ακίνητο


·        Πλήρης διεύθυνση ακινήτου (οδός,αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.)

 • Διακριτικό ιδιοκτησίας (λ.χ. ΙΣ1, Κ1, Β1 κλπ)
 • Ακριβής επιφάνεια διαμερίσματος
 • Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής

·        Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (ενοικίαση, πώληση κλπ)

·        Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας (ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, διαχειριστής κλπ)

·        Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο

·        Στοιχεία ιδιοκτητών (όνομα, επώνυμο,διεύθυνση κατοικίας)

·        Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτητών (ΑΦΜ,ΔΟΥ)
. & e-παράβολο απο 5€ Δημοσίου ιδιοκτήτη (απο 10/04/2018)
_________________________________________________________________________

Αρχή φόρμας

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ  Εκδοση  Πιστοποιητικού ΔΕΗ
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από Διπλωματούχους Μηχανικούς , οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ. Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια. Για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ απαιτείται έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για να βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Αν δεν τηρούνται, θα πρέπει να γίνει πρώτα επισκευή και μετά η έκδοση του πιστοποιητικού. Ο βασικός έλεγχος περιγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 384.
Β(α) ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ  ΡΕΥΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Β(β) Χρήσιμες Συμβουλές 1. ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι το ρελέ διαφυγής μπορεί να σώσει τη ζωής σας.Είστε υποχρεωμένοι να το ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο)    

________________________________________________________________________________________

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ           ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΜΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ;

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων καθορίζεται από τον Νόμο και ανέρχεται σε:

Α) ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:          
 
− όταν η επιθεώρηση αφορά
σε τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ.
επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.

         − για κτίρια πολλών
ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή
καθορίζεται σε 1,00 €/τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από 200 € + Φ.Π.Α.

         − για μονοκατοικία η
αμοιβή καθορίζεται σε 1,50 €/τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από 200 € + Φ.Π.Α.

Β) ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

− έως 1000 τ.μ., η αμοιβή
καθορίζεται σε 2,50 €/τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 € + Φ.Π.Α.

− άνω των 1000 τ.μ., η
αμοιβή καθορίζεται σε 2,50 €/τ.μ.. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα
1000 τ.μ. και για τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,50 €/τ.μ. + Φ.Π.Α.

Γ) ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ:

Οι αμοιβές των Ενεργειακών
Επιθεωρητών, όσον αφορά τον έλεγχο εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και λεβήτων,
εξαρτώνται από την συνολική θερμική ή ψυκτική ισχύ της εκάστοτε εγκατάστασης
και από την παλαιότητα και κυμαίνονται από 150 € έως 500 € + Φ.Π.Α. 

  

ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

  Αμοιβή[1]  (με έκπτωση   75 %) :                                                  Νόμιμη       Συμφωνηθείσα    Απόδειξη ΛΣ/ΠΥ

 ΑΜΟΙΒΗ   μελέτης με αυτοψία    ………  €/τ.μ.  χ …….. τ.μ.              =     ………      ………     ……… 

                                                ΦΠΑ:  24%  χ ΑΜΟΙΒΗΣ                      =       ………    ………     ……… 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ               ΦΕΜ[2] (ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ):  10%  χ ΑΜΟΙΒΗΣ     =     ………    ………      ………         

ΦΟΡΟΥ  ΓΙΑ  ΙΔΙΩΤΕΣ                         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:  26,9%  χ ΑΜΟΙΒΗΣ     =     ………    ………      ………   

                                       ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (από 10/04/2018)             =   ………    ………      ……… 

ΣΧΕΔΙΑ-ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)(χωρίς φόρους)=    ………    ………      ………     
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ (Εκτός ΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ πρόσθερων εργ. κλπ)         =
 ……… money_euro   :          [3]money_euro



 [1] Σημείωση: Οι αμοιβές των μηχανικών ορίζονται από τη γραπτή συμφωνία του μηχανικού με τον πολίτη («συμφωνηθείσα» αμοιβή). Ο Φόρος Επιτηδεύματος Μηχανικού (ΦΕΜ) και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επιβάλλονται επί της «συμφωνηθείσας» αμοιβής, ενώ οι υπόλοιπες κρατήσεις επί της «νομίμου» αμοιβής. Σε περίπτωση που η «συμφωνηθείσα» είναι μεγαλύτερη από τη «νόμιμη» τότε ως «νόμιμη» λαμβάνεται η «συμφωνηθείσα» αμοιβή.

[2] ΦΕΜ  ΓΙΑ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ:  ΕΙΝΑΙ  20%  ΜΕ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ  ΑΜΟΙΒΗΣ

[3] Οι Αμοιβή και  φόροι  προκαταβάλλονται Αριθμός Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας: 08042627433ή αλλως επί τόπου

___________________________________________________________________________________


ΦΟΡΜΑ ΕΝΤΟΛΗΣ  ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ /ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ-ΕΡΓΟΔΟΤΗ



Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε τα στοιχεία σας
στον Ενεργειακό Επιθεωρητή.                                   ΑΘΗΝΑ   ………/  ……  / 201
.......


                                                          
Λόγος έκδοσης Πιστοποιητικού               

 

Πώληση   Ακινήτου

Εξοικονομώ   κατ'οίκον 
Μίσθωση
Άλλο
 

Οδός Κτιρίου (Διαμ.)

 

 Αριθ.Ιδιοκτησίας(Συμβ. ήΟλόκλ………..


 

Αριθμός  Κτιρίου
  (ή   Χιλ Θέση), 
 
     T.K.


 

Αριθ.Κτιρίου(Συμβ.)ήΟλόκληρο…………


 

Δήμος Κτιρίου


 

 Δημοτ. Διαμέρισμα………….


 

Νομός  Κτιρίου


 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ;  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ; ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ;   ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


 

Τετραγωνικά ιδιοκτ., συμβολαίου ή νόμιμα δηλωμένα


 

 Τετραγωνικά πραγματικά………………..


 

Χιλιοστά ιδιοκτησίας, δαπανών θερμ


 

………      ……….    Χρήση Κτιρίου (Διαμ.)………………..

 
 

Στοιχεία Ιδιοκτήτη

 

Φυσικό  Πρόσωπο ΝομικόΠρόσωπο


 

Επώνυμο,Όνομα Ιδιοκτήτη (για φυσικά πρόσωπα)


 

………………………………


 

    ΑΦΜ,         ΔΟΥ

 

…………                   …………….

 

Ιδιότητα Υπευθύνου Κτιρίου 

 

Ιδιοκτήτης; Διαχειριστής; Ενοικιαστής;Τεχνικός Υπεύθυνος; Άλλο


 

Επώνυμο υπευθύνου,   Όνομα υπευθύνου , πατερα


 

………………               …………….


 

Τηλέφωνο σταθερό, κινητό, E-mail


 

…………    ……………       ……………..


 

Δ/ση κατοικίας Ιδιοκτήτη , επάγγελμα  (για Δ.Π.Υ)


 

…………                 ……………………..


 

 

Αριθ. Άδεια ,Έτος ,Πολεοδ. Γραφείο, Έτος κατασκ.


 

 

 

Αριθ. Νομ. Η.Χ.ή   (Α/Α έργου) Τακτοπ, ...........


 

…………     ………  ……………     ……………….


 

 

 

…………      …………           ……………    ……………….

 

Κωδικός Ιδιοκτησίας κτηματολογίου    Ή  ΚΑΕΚ

 

                                            Ή    ΔΕΝ ΕΧΩ


Αρ. Πρωτ. Δήλωσης   κτηματολογίου       ‘Ή    ΚΑΕΚ

 
 

                                             Ή    ΔΕΝ ΕΧΩ           


 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 (ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 

 

 


 
 

Company Owners:NTOULIS N.-TRIVELLA E.-NTOULI M.-NTOULIS I.E. CALL FOR APPOINTMENT IN OUR OFFICES ALL OVER ATTIKI ATHENS GREECE Telephone center : +30 2108011482, 6972173023 Background image: ΞΥΣΤΑ (ΠΥΡΓΙ ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (ΒΑΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1966 ΜΕ ΒΟΗΘΟ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΝΤΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ